Baskıda düzensiz Renk oluşumu

Mürekkep aktarım sistemi ayarsız ya da hasarlı

Baskı bileşenlerini ayarlayın, onarın veya değiştirin

Baskı boyunca düzensiz renk oluşuyor.

 1. Açıktan koyu renge doğru iz oluşumu
 2. Sıyırıcı kaynaklı çizgiler
 3. Yıpranmış Dr. Blade
 4. Kıvrılmış Dr.Blade
 5. Hasar görmüş aniloks
 6. Kirli aniloks
 7. Düşük mürekkep akışı

Baskı Boyunca renkleri iyileştirmek için:

 1. Baskı sistemindeki aniloks, baskı silindiri ve bıçağın paralel olmasını sağlayın
 2. Sıyırıcı silindirini değiştirin
 3. Dr.Balde değiştirin
 4. Bıçak Basıncını düşürün ya da değiştirin
 5. Aniloksu değiştirin
 6. Aniloksu temizleyin
 7. Baskı boyunca mürekkep akışını arttırın.

Baskı üzerinde düzensiz renk oluşumu

 1. Açıktan koyuya doğru düşük mürekkep akışı
 2. Gevşek ya da kopuk klişe
 3. Silindir balansının ya da yüzeyinin düzgün olmayışı

Rengi optimize etmek için;

 1. Mürekkep sirkülasyonunu arttırın.
 2. Klişeleri temizleyip yeniden montaj yapın.
 3. Eğer gerekiyorsa makine servis hizmeti alın