BİRİKME

Mürekkep çürümüş olabilir (emülsifiye). Yeterli yapışkanlık ve viskozite olmamasından ötürü pigment ayrılmasına neden olabilir.

Düşük suyla çalışmayı deneyin. Sorun devam ederse Sun Chemical temsilciniz ile görüşün. İzopropil alkol (İPA) seviyesini azaltın.

Merdaneler yumuşaklık shore değeri yanlış. Blanketler durumu ve montaj kötü.

Uygun blanket ve merdane kullanın. Blanket durumunu ve montajını kontrol edin. Merdane ayarlarını gözden geçirin.

Mürekkep zemin vermiyor.

Sun Chemical temsilciniz ile görüşün.

Mürekkep merdanesi çok soğuk.

Merdane sıcaklıklarının 26-30 arasında olmasını sağlayın.

Haznesuyu karışımının, uygun olmayan pH ve iletkenlik değerleri

Üreticinin uygun gördüğü değerlere getirin.

Mürekkep yeterince yağlı değil veya dengesiz.

Sun Chemical temsilciniz ile görüşün.

Mürekkep yapışkanlığı (tack) değerinin yüksek olması

Sadece yapışkanlığı düşürücü katkı ile müdahale. Yapışkanlığı gereğinden fazla düşürmeyin, başka problemlere neden olabilir.

UV mürekkebin ara kurutmadan sonraki ünitenin blanketinde birikmesi

Hamur kağıtlarda mürekkep filminin sertliğini düşürücü etki yapan yüzeylerindeki boşluklar doldurmak için doğal olarak baskı kazan basıncı çok yüksek ayarlanmış olabilir. Ancak bu durum birikmeye de neden olur. Reflektörlerin bakımının yapılması ve eskimiş UV lambaların değiştirilmesi ile sorun iyileşebilir.

UV/EB mürekkep sonraki ünitenin blanketinde birikmesi

Birikme olan üniteden önceki mürekkep ünitesinde, çok yüksek su miktarı ile çalışılıyor olabilir. Düşük su ayarları ile çalışmayın deneyin.

Baskıaltı kirli

Baskıaltını temizleyin ya da değiştirin.