Category Archives: Heatset

KAĞIT YÜZEYİNDE KABARMA

Baskı esnasında fırın sıcaklığı çok yüksek seviyede çalışıyor

Fırın sıcaklığını düşürün. Sun Chemical yetkilisine mürekkebin kuruma hızını bildirin

Kağıdın nem oranı çok yüksek

Değişik marka kağıt kullanın. Mümkünse, aynı markanın farklı şarj nosunu kullanın

Mürekkep film kalınlığı çok yüksek çalışılıyor

Sun Chemical yetkilisine daha özlü mürekkep tavsiyesi için danışın

SOĞUTUCU MERDANEDE YOĞUŞMA

Basılı kağıt üzerinde çizgi şeklinde oluşumlar gözleniyor. Bu durum, soğutma silindiri üzerinde buharlaşan mürekkep yağlarının yoğuşmasından kaynaklanmaktadır.

Fırın / soğutma merdanesinin sıcaklığını kontrol edin.Eğer mümkünse daha hızlı kurumak üzere formüle edilmiş mürekkep kullanımını tercih edin. Gerekli ise, mürekkep, fırın ve soğutma merdanesinin imalatçısına danışın.

Fırın sıcaklığı, soğutma merdanesinin basılı kağıdı gereği gibi soğutmasına engel olacak derecede yüksek

Basılı kağıdın çıkış sıcaklığını düşürün

Soğutucu merdane üzerinde izler gözlemlenmekte

Fırın / soğutma merdanesinden çıkan basılı kağıdın sıcaklığını kontrol edin. Soğutma merdane sisteminin soğutma kapasitesini kontrol edin

Mürekkep film kalınlığı çok yüksek çalışılıyor

Sun Chemical yetkilisine daha özlü mürekkep tavsiyesi için danışın

NOKTA ŞİŞMESİ

Merdaneler ve basınçları doğru olarak set edilmemiş.

Merdaneleri ve basınçlarını kontrol edin ve set edin.

Merdaneler / Blanketler çok yumuşak.

Merdaneleri ve blanketlerin bakımını yapın ya da gerekli ve zamanı gelmiş ise yenileri ile değiştirin.

Mürekkebin viskozitesi / yapışkanlığı düşük.

Sun Chemical yetkilisine danışın.

Mürekkep film kalınlığı çok yüksek çalışılıyor

Sun chemical yetkilisine daha özlü mürekkep tavsiyesi için danışın

Mürekkebin çok fazla su ile çalışıyor.

Sun Chemical yetkilisine danışın.

Blanketler uygun yerleştirilmemiş ya da çok fazla basınç uyguluyor.

Blanketin durumunu kontrol edin.

Mürekkep birikme yapıyor.

Bu dokümanın birikme ile ilgili kısmını okuyun.

Kalıp pozlamada sıkıntı olabilir.

Kalıphane ile görüşün.

Teknotrans / Baldwin su sistemi çok kirli.

Teknotrans / Baldwin sistemini temizleyin.

Teknotrans /Baldwin sistemindeki pH ve iletkenlik sınırların dışında.

pH ve iletkenliği hazne suyunun speklerine göre ayarlayın.

Tramlı alanlarda çiftleme var.

Merdane basınçlarını, blanket ayarlarını kontrol edin.  Mekanik ayarları kontrol edin.

Kalıp yanlış şekilde pozlanmış

Baskı öncesi ve grafik bölümüne danışın

PARLAKLIK

Baskının parlaklığı çok düşük.

Daha yüksek yapışkanlığa sahip mürekkep kullanın.

Daha yüksek parlaklığa sahip mürekkep kullanın.

Fırın sıcaklığını olabildiğince düşürün.

Soğutucu merdane grubunu kontrol edin.

Mürekkep film kalınlığını yükseltin.

Su kullanım oranını düşürün.

Sun Chemical yetkilisine danışın.

ÇAPAK

Mürekkep dışından gelen parçacıklar kalıp ya da blankete yapışmış.

Mürekkebi ya da su sistemini kirleten sebep var mı kontrol edin.

YETERSİZ KURUMA

Mürekkep çok fazla su alıyor.

Mürekkep/su dengesini kontrol edin, baskının gerektirdiği kadar mürekkep/su kullanın.

Merdaneler gereği gibi ayarlanmamış.

Merdane sistemini gereği gibi ayarlayın ( gereği gibi ayarlanmamış merdane sistemi mürekkebin emulsifiye olmasına ve fazla su ile çalışmasına neden olur).

Teknotrans / Baldwin sistemindeki pH ve iletkenlik sınırların dışında.

pH ve iletkenliği hazne suyunun speklerine göre ayarlayın.

Mürekkebin kuruma hızı yavaş.

Sun Chemical yetkilisine danışın.

Mürekkep film kalınlığı çok yüksek çalışılıyor

Sun Chemical yetkilisine daha özlü mürekkep tavsiyesi için danışın

Fırın çıkışındaki basılı kağıt sıcaklığı çok düşük

Basılı kağıt çıkış sıcaklığını yükseltin.

Fırın sıcaklığı, soğutma merdanesinin basılı kağıdı gereği gibi soğutmasına engel olacak derecede yüksek

Basılı kağıdın çıkış sıcaklığını düşürün

Soğutma sisteminde izlere rastlanıyor

Basılı kağıt çıkış sıcaklığını kontrol edin.

KAĞIT YÜZEYİNİ YOLMA

Mürekkep basılan kağıdın özelliklerine göre yüksek yapışkanlığa sahip.

Düşük yapışkanlığa sahip mürekkep kullanın.

Kullanılan kağıdın yüzeyi yeteri kadar mukavemetli değil.

Kağıdı değiştirin. Kağıt üreticisi ile temasa geçin.

Kağıt ile mürekkep forsası gereği gibi ayarlı değil.

Kağıt üreticisinin speklerini uygulayın.

Mürekkep / su dengesi bozuk.

Mürekkep su dengesini ayarlayın.

Blanket yüzeyi çok yapışkan gözüküyor.

Blanket yüzeyindeki yapışkanlığı azaltıcı işlem uygulayın. Kağıdı çabuk bırakan blanket çeşidi kullanın. Blanketi temizleyen solventi kontrol edin. Blanket üreticisi ile temasa geçin.

Blanket altı beslemesi gereği gibi ayarlanmamış.

Blanket altı beslemesini kontrol edin (Az ya da fazla blanket altı beslemesi yolmaya sebep olabilir).

Mürekkep pigment oranı yüksek ve daha düşük film kalınlığında çalışmaya yönlendiriyor.

Daha transparanlı mürekkep kullanın. Sun Chemical yetkilisine danışın.

Mürekkep stabil değil.

Daha stabil mürekkep kullanın. Sun Chemical yetkilisine danışın.

SIÇRATMA

İstenilen baskı densitesine ulaşmak için çok fazla mürekkep film kalınlığı kullanılıyor.

Daha özlü mürekkep kullanarak daha düşük film kalınlığında baskı yapın.

Merdaneler yıpranmış ya da yanlış ayarlanmış.

Merdanelerin yıpranma durumunu kontrol edin, ayarlarına bakın.

Merdaneler statik elektrik ile yüklenmiş.

Makinedeki topraklanmayı kontrol edin.

Mürekkep / su dengesi bozuk.

Mürekkep su dengesini ayarlayın.

Mürekkebin viskozitesi çok düşük.

Sun Chemical yetkilisine danışın.

Kağıt makinenin eninden daha dar olarak basılıyor

Kalıp kenarı için mourning bant kullanın ve bu konudaki Sunchemical notlarına müracaat edin

Mürekkep parçacıkları basılan kağıt üzerine saçılıyor

Mürekkep / su dengesini ayarlayın. Mourning bant kullanın ve bu konudaki Sunchemical notlarına müracaat edin

KALIBIN KÖRLEŞMESİ YA DA UÇMASI

Kalıp olması gerektiği gibi hazırlanmamış.

Kalıp hazırlama prosesini gözden geçirin.

Temizleme solventi içerisindeki yüzey aktif malzemeler, hazne suyunu bozmuş.

Temizleme işlemi sonrası, solvente maruz kalan su sistemine ait tüm parça ve kısımların, yeniden hazne suyu pompalanması öncesi mutlaka su ile iyice temizlenmesini sağlayın.

Hazne suyu sistemi olması gerektiği gibi % ile hazırlanmamış.

Hazne suyu sisteminin pH ve iletkenliğini kontrol edin. Sun Chemical yetkilisine danışın.

Kalıp temizleyiciler ya da kalıbı düzelticiler yeteri kadar temizlememiş ya da düzeltmemiş.

Kalıp temizleyici ya da kalıp düzelticileri aşırı kullanımdan kaçının. Kullanım sonrası kalıbı su ile iyice çalkalayın. Bu işlem esnasında kalıba değen su, sünger vb materyallerin iyice temizlendiğinden emin olun. Kalıp temzileyicilerin kalıp üzerinde kurumasına izin vermeyin.

Mürekkep içerisindeki dolgu maddeleri, blanket üzerinde biriken kağıdın yüzey kaplaması ve kağıt lifleri kalıbı etkilemekte.

Daha yaş özellikte mürekkep kullanın. Hazne suyu set ayarlarını kontrol edin. pH ve iletkenliği kontrol edin. Kağıt alternatiflerini üreticisi ile gözden geçirin. Sun Chemical yetkilisine danışın.

Mürekkep ve su merdaneleri, kalıbı uçuracak şekilde yanlış ayarlanmış olabilir.

Merdanelerin durumunu ve ayarlarını gözden geçirin.

Mürekkep yanlış formüle edilmiş olabilir.

Sun Chemical yetkilisine danışın.

Blanket alt beslemesi az ya da çok fazla yapılmış olabilir.

Blanket alt beslemesini kontrol edin, gerekirse üreticinin belirttiği aralığa getirin.

Mürekkep hazne ve sistemine yabancı maddeler girmiş olabilir.

Kağıt, kağıt tozu, temizleme solventi kalıntıları olup olmadığını kontrol edin. Makine aksamı içerisine düşebilecek diğer malzemeleri kontrol edin

Kalıp ve blanket üzerindeki iş olmayan alanlardaki birikmeya bağlı olarak vanishing dot oluşur

Daha yaş özellikte ( ya da seti daha yavaş) mürekkep kullanın. Blanket temizlik periyotdunu artırın. Sun Chemical yetkilisine danışın.

ZAYIF MÜREKKEP TRANSFERİ VE MERDANE PARLAMASI

Merdaneler az ya da gereği gibi yıkanmamış.

Kalsiyum deglazer ile merdaneleri tamamen yıkayın.( Bu işlem öncesinde, mürekkebi temizledikten mutlaka sıcak su ile merdane yüzeyini temizleyin bununla normal solvent ile temizlenemeyen zamk parlamaları da sistemden temizlenmiş olur).

Merdaneler olması gereği gibi ayarlanmamış, şişmiş ya da ısınmış olabilir.

Merdane ayarlarını ve merdaneleri yüzey durumunu gözden geçirin.

Kullanılan mürekkep uygun değil.

Sun Chemical yetkilisine danışın.

Haznesuyundaki gum arabic ve diğer malzemeler doğru kullanılmamış.

Uygun ve onaylı hazne suyu kullanın.

Merdanelerde kalsiyum birikmesi oluşmuş.

Sun Chemical yetkilisine danışın.