KALIBIN KÖRLEŞMESİ YA DA UÇMASI

Kalıp olması gerektiği gibi hazırlanmamış.

Kalıp hazırlama prosesini gözden geçirin.

Temizleme solventi içerisindeki yüzey aktif malzemeler, hazne suyunu bozmuş.

Temizleme işlemi sonrası, solvente maruz kalan su sistemine ait tüm parça ve kısımların, yeniden hazne suyu pompalanması öncesi mutlaka su ile iyice temizlenmesini sağlayın.

Hazne suyu sistemi olması gerektiği gibi % ile hazırlanmamış.

Hazne suyu sisteminin pH ve iletkenliğini kontrol edin. Sun Chemical yetkilisine danışın.

Kalıp temizleyiciler ya da kalıbı düzelticiler yeteri kadar temizlememiş ya da düzeltmemiş.

Kalıp temizleyici ya da kalıp düzelticileri aşırı kullanımdan kaçının. Kullanım sonrası kalıbı su ile iyice çalkalayın. Bu işlem esnasında kalıba değen su, sünger vb materyallerin iyice temizlendiğinden emin olun. Kalıp temzileyicilerin kalıp üzerinde kurumasına izin vermeyin.

Mürekkep içerisindeki dolgu maddeleri, blanket üzerinde biriken kağıdın yüzey kaplaması ve kağıt lifleri kalıbı etkilemekte.

Daha yaş özellikte mürekkep kullanın. Hazne suyu set ayarlarını kontrol edin. pH ve iletkenliği kontrol edin. Kağıt alternatiflerini üreticisi ile gözden geçirin. Sun Chemical yetkilisine danışın.

Mürekkep ve su merdaneleri, kalıbı uçuracak şekilde yanlış ayarlanmış olabilir.

Merdanelerin durumunu ve ayarlarını gözden geçirin.

Mürekkep yanlış formüle edilmiş olabilir.

Sun Chemical yetkilisine danışın.

Blanket alt beslemesi az ya da çok fazla yapılmış olabilir.

Blanket alt beslemesini kontrol edin, gerekirse üreticinin belirttiği aralığa getirin.

Mürekkep hazne ve sistemine yabancı maddeler girmiş olabilir.

Kağıt, kağıt tozu, temizleme solventi kalıntıları olup olmadığını kontrol edin. Makine aksamı içerisine düşebilecek diğer malzemeleri kontrol edin

Kalıp ve blanket üzerindeki iş olmayan alanlardaki birikmeya bağlı olarak vanishing dot oluşur

Daha yaş özellikte ( ya da seti daha yavaş) mürekkep kullanın. Blanket temizlik periyotdunu artırın. Sun Chemical yetkilisine danışın.