KIRILGANLIK

Bobin sıcaklığı aşırı fazla

Bobin sıcaklığını düşürün

Baskı malzemesinde nem kaybı

Ortama buhar vererek nemi arttırın veya az miktarda plastikleştirici ekleyin

Mürekkepteki plastikleştirici seviyesi yanlış veya migrasyon ile birlikte plastikleştirici kaybı olmuş

Plastikleştirici ekleyin veya mürekkebi değiştirin

Aşırı düzeyde yapışmazlık

Yapışmazlık özelliğini azaltın veya az miktarda plastikleştirici ekleyin