KLİŞE KİRLETMESİ

Baskı basıncı çok fazla

Klişenin baskı malzemesine uyguladığı basıncı doğru düzeye (öpücük baskı) ayarlayın.

Su bazlı mürekkep pH’ı çok düşük

Su bazlı mürekkebin pH değerini yükseltin

Mürekkep çok hızlı kuruyor

Yapışkanlığı azaltmak için kurumayı yavaşlatıcı solventler ekleyin. Yapışkan mürekkepler genellikle baskı harflerinin kenarlarında saçaklanmalara neden olur

Klişeler aşınmış, pürüzlü, büzülmüş veya kötü yapıda

Klişeleri kontrol edin ve gerekirse değiştirin

Mürekkep viskozitesi çok yüksek

Mürekkep viskozitesini azaltın

Klişe kabartma yüksekliği yanlış

Klişe kabartma yüksekliğini doğru yükseklik aralığına ayarlayın

Mürekkebin içinde yabancı maddeler var

Mürekkebi süzün veya değiştirin; kontaminasyon kaynağını ortadan kaldırın

Mürekkepte dengesiz pigment/reçine ve/veya reçine/solvent oranı

Reçine ekleyin/mürekkebi yenileyin, doğru solventin kullanıldığından emin olun. Mürekkebin iyice karışmasını sağlayın