KURUMAMA

Mürekkep film miktarı çok yüksek

Daha yüksek özlü mürekkep kullanarak mürekkep film kalınlığını düşürün. (Normalde EB bu sorun görülmez)

Mürekkebin aşırı su alması (emülsifiye olması)

Daha sert mürekkep ile çalışın. Haznesuyu karışımınızın pH ve iletkenlik değerini kontrol edin. Daha düşük su ayarlarında çalışılmayı deneyin.

Yetersiz azot gazı (EB sistemler için)

Göstergedeki oksijen seviyesini kontrol edin. Azot gazının akış değerini ve uygulayıcıların açısını kontrol edin. Azot akışını arttırın ve uygulayıcıların (azot bıçağı)tıkalı olmadığından emin olun.

UV enerji dozu yetersiz

Gerekliyse UV lambaları değiştirin. Reflektörleri temizleyin ve gerekliyse değiştirin. UV kurutucuların odaklarını kontrol ettirin.

Baskı altındaki kirlilik

Baskıaltına bulaşmış olabilecek kurumayı geciktirecek yağ vb.. kirlilikleri kontrol edin.

Baskı hızı çok yüksek

Baskı hızının, UV kurutucuların kapasitesinden daha fazla olmadığından emin olun. Gerekliyse lamba ilavesi veya lambaları kuvvetlendirerek kurutma kapasitesini arttırın. EB sistemlerde kurutma dozunu yüksek hız ile düşük hız arasında bir fark olmayacak şekilde ayarlayın.

EB kurutma penceresi kirli

Aylık olarak kontrol edin. Gerekliyse değiştirin