KUSMA / KİRLETME

Bir önceki mürekkep ünitesi film kalınlığı/densitesi yüksek olması trapping değerini azaltır.

İmkan dahilinde daha özlü mürekkep kullanımı ile renk densite/film kalınlığı düşürülmeli. Ayrıca kirletmenin yaşandığı ünitedeki mürekkebe %2-5 arası yumuşatıcı pasta ilave edilebilir.

Kağıdın düşük emicilikte olması

Mürekkebin kağıda hızlı nüfus etmesini önleyin. Müşteri temsilcisiniz ile görüşebilirsiniz.

Mürekkebin blanketten kolay ayrılamaması

Blanketinizin mürekkep sisteminizle olan uyumluluğunu kontrol edin, gerekliyse blanket tipini değiştirin.