KUSMA/KİRLETME

Bir önceki mürekkep ünitelerindeki film kalınlığı/densitesi yüksek olması.

Son ünitede daha yüksek film kalınlığı ile baskı yapmayı deneyin

Mürekkebin blanketten kolay ayrılamaması

Blanketinizin mürekkep sisteminizle olan uyumluluğunu kontrol edin, gerekliyse blanket tipini değiştirin.

Mürekkep yapışkanlı (tack) değerlerinin ünitelere göre sıralı olması.

Doğru yapışkanlık sıralamasında mürekkep için tedarikçiniz ile görüşün.