ZAYIF MÜREKKEP TRANSFERİ VEYA MERDANEDE PARLAMA

Merdaneler parlamış

İyi bir parlama giderici merdane temizleyici ile iyice silin. Mürekkep merdaneden yıkama solventi ile silindikten sonra deglazer ürün ile merdaneyi temizleyin ve tekrar yıkama maddesi ile silin. Böylece solventte çözünmeyen sakızımsı artıklardan kurtulmuş oluruz.

Merdaneler ayarsız ya da şişmiş, şekilleri değişmiş.

Merdane ayarlarını yapın yüzey durumunu kontrol edin.

Islatıcı ajanların gelişi güzel kullanımı nedeniyle haznesuyunda kirlenme

Haznesuyunu ve katkılarını kontrol edin. Yanlış veya fazla kullanım, merdaneler üzerinde ters etki yapabilir.