Fleksografia

Print page

Adhezja

Problem:

Powierzchnia nie przyjmuje farby ani lakieru.

Rozwiązanie:

Aktywować podłoże, o ile nadaje się do aktywacji, ale nie należy aktywować zbyt mocno; zmienić na zalecany rodzaj farby; lub w miarę możliwości zastosować lakier lub primer.

______________________________________________________________________

Problem:

Farba nie wysycha prawidłowo.

Rozwiązanie:

Dodać szybciej schnących rozpuszczalników lub zwiększyć dopływ powietrza i ciepła.
W miarę możliwości rozcieńczyć farby.

______________________________________________________________________

Problem:

Farba jest krucha z powodu niewystarczającej ilości plastyfikatora.

Rozwiązanie:

Dodać niewielką ilość plastyfikatora.

______________________________________________________________________

Problem:

Farba została źle dobrana do podłoża.

Rozwiązanie:

Dopasować recepturę do określonego podłoża.

______________________________________________________________________

Problem:

Zbyt duża lepkość farby

Rozwiązanie:

Zmniejszyć lepkość farby do odpowiedniego poziomu.

______________________________________________________________________

Problem:

Temperatura wstęgi jest zbyt niska w stosunku do podłoża i farby.

Rozwiązanie:

Zwiększyć temperaturę wstęgi do poziomu odpowiedniego do podłoża i farby.

______________________________________________________________________

Problem:

Ilość przetworzonej farby nieodpowiednia do ilości pigmentu w stosunku do nośnika.

Rozwiązanie:

Ponownie rozrobić lub odświeżyć farbę świeżym pigmentem i żywicą.

 

*Rozwiązania przedstawione w przewodniku Troubleshooting mają charakter ogólny, prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym lub technicznym w celu omówienia konkretnych problemów.

flexo-coffee-package-transforms-into-owl

Informacje o firmie Sun Chemical

Sun Chemical oferuje szeroką gamę farb drukarskich, powłok oraz firmowego oprogramowania do zarządzania kolorami w zakresie druku fleksograficznego.

Dowiedz się więcej na temat farb i innych produktów drukarskich Sun Chemical