Fleksografia

Print page

Poplamiony wydruk

Problem:

Podłoże jest słabo lub tylko nieznacznie aktywowane.

Rozwiązanie:

Sprawdzić i dopasować poziom aktywacji lub wymienić zapasy.

______________________________________________________________________

Problem:

Powierzchnia podłoża ma dziury.

Rozwiązanie:

Sprawdzić podłoże i zmniejszyć lepkość w celu uzyskania lepszego zwilżania. Skonsultować się z dostawcą podłoża.

______________________________________________________________________

Problem:

Napięcie powierzchniowe farby nie jest wystarczająco niskie, aby mogła ona prawidłowo wypływać na podłoże (widać to przede wszystkim w farbach wodnych).

Rozwiązanie:

Zmniejszyć napięcie powierzchniowe farb, dodając środków zwilżających.

______________________________________________________________________

Problem:

Występuje zbyt mały nacisk między płytą drukową a podłożem.

Rozwiązanie:

Zwiększyć nacisk formy drukowej i sprawdzić wygląd wydruku.

______________________________________________________________________

Problem:

Taśma samoprzylepna jest zbyt miękka.

Rozwiązanie:

O ile to możliwe, używać twardej taśmy do jednolitych obszarów zadruku.

______________________________________________________________________

Problem:

Lepkość farby jest zbyt niska.

Rozwiązanie:

Zwiększyć lepkość farby.

______________________________________________________________________

Problem:

Farba w złych proporcjach / zanieczyszczona.

Rozwiązanie:

Zwiększyć zawartość cząstek stałych w żywicy / odświeżyć farbę. Odcedzić lub ponownie rozrobić farbę.

 

*Rozwiązania przedstawione w przewodniku Troubleshooting mają charakter ogólny, prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym lub technicznym w celu omówienia konkretnych problemów.

flexo-coffee-package-transforms-into-owl

Informacje o firmie Sun Chemical

Sun Chemical oferuje szeroką gamę farb drukarskich, powłok oraz firmowego oprogramowania do zarządzania kolorami w zakresie druku fleksograficznego.

Dowiedz się więcej na temat farb i innych produktów drukarskich Sun Chemical