Fleksografia

Print page

Blokowanie I druk offsetowy

Problem:

Farba nie wysycha prawidłowo.

Rozwiązanie:

Dodać szybciej schnących rozpuszczalników lub zwiększyć dopływ powietrza.

______________________________________________________________________

Problem:

Rozpuszczalniki są uwięzione.

Rozwiązanie:

Dodać szybciej schnących rozpuszczalników lub zwiększyć dopływ powietrza i ciepła. Sprawdzić, czy farba nie zasycha.

______________________________________________________________________

Problem:

Przewinięta wstęga jest zbyt ciepła.

Rozwiązanie:

Zmniejszyć temperaturę wałków chłodzących.

______________________________________________________________________

Problem:

Nacisk przewijania na wstęgę jest nadmierny.

Rozwiązanie:

Zmniejszyć napięcie wstęgi.

______________________________________________________________________

Problem:

Farba lub żywica zawiera zbyt dużo plastyfikatorów.

Rozwiązanie:

Ponownie rozrobić farbę lub żywicę. Dodać środka zapobiegającego blokowaniu.

______________________________________________________________________

Problem:

Farba lub lakier powierzchniowy jest miękki lub ma niską temperaturę topnienia.

Rozwiązanie:

Ponownie rozrobić farbę lub lakier.

______________________________________________________________________

Problem:

Temperatura wstęgi jest zbyt niska.

Rozwiązanie:

Zwiększyć temperaturę wstęgi.

______________________________________________________________________

Problem:

Na wałkach chłodzących następuje kondensacja wilgoci.

Rozwiązanie:

Sprawdzić i ponownie ustawić temperaturę wałków wchodzących powyżej punktu rosy.

______________________________________________________________________

Problem:

Farba utraciła właściwości rozpuszczające i utworzyła zlep na powierzchni. Lepkie farby mają tendencję do blokowania w druku offsetowym.

Rozwiązanie:

Dodać aktywnych (prawdziwych) rozpuszczalników do żywicy w celu usunięcia zlepu na powierzchni.

______________________________________________________________________

Problem:

Blokowanie I druk offsetowy

Rozwiązanie:

Dodać do receptury wosku lub silikonu (w stosownych przypadkach). Wosk i silikon będzie działał jak środek antyadhezyjny podczas przewijania

 

*Rozwiązania przedstawione w przewodniku Troubleshooting mają charakter ogólny, prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym lub technicznym w celu omówienia konkretnych problemów.

flexo-coffee-package-transforms-into-owl

Informacje o firmie Sun Chemical

Sun Chemical oferuje szeroką gamę farb drukarskich, powłok oraz firmowego oprogramowania do zarządzania kolorami w zakresie druku fleksograficznego.

Dowiedz się więcej na temat farb i innych produktów drukarskich Sun Chemical