Category Archives: Enerji (Işıkla) Kurumalı

Ghosting

Mürekkep özü

Daha zayıf mürekkep ile daha fazla mürekkep filminin transfer iyileşme sağlayabilir.

Hatalı merdane ayarı. Zayıf merdane ve düşük çap.

Özellikle kalıba değen merdanelerin ayarlarını ve çapını kontrol edin

Zayıf mizanpaj

Eğer mümkünse Ghosting olan bölgenin mürekkep miktarını artırmak gerekir

Örtücülüğü düşük mürekkep

Örtücülüğü daha yüksek mürekkep kullanılması, baskı işinin durumuna göre ghostingi maskeleyecektir. Mürekkep tedarikçiniz ile görüşün

KURUMAMA

Mürekkep film miktarı çok yüksek

Daha yüksek özlü mürekkep kullanarak mürekkep film kalınlığını düşürün. (Normalde EB bu sorun görülmez)

Mürekkebin aşırı su alması (emülsifiye olması)

Daha sert mürekkep ile çalışın. Haznesuyu karışımınızın pH ve iletkenlik değerini kontrol edin. Daha düşük su ayarlarında çalışılmayı deneyin.

Yetersiz azot gazı (EB sistemler için)

Göstergedeki oksijen seviyesini kontrol edin. Azot gazının akış değerini ve uygulayıcıların açısını kontrol edin. Azot akışını arttırın ve uygulayıcıların (azot bıçağı)tıkalı olmadığından emin olun.

UV enerji dozu yetersiz

Gerekliyse UV lambaları değiştirin. Reflektörleri temizleyin ve gerekliyse değiştirin. UV kurutucuların odaklarını kontrol ettirin.

Baskı altındaki kirlilik

Baskıaltına bulaşmış olabilecek kurumayı geciktirecek yağ vb.. kirlilikleri kontrol edin.

Baskı hızı çok yüksek

Baskı hızının, UV kurutucuların kapasitesinden daha fazla olmadığından emin olun. Gerekliyse lamba ilavesi veya lambaları kuvvetlendirerek kurutma kapasitesini arttırın. EB sistemlerde kurutma dozunu yüksek hız ile düşük hız arasında bir fark olmayacak şekilde ayarlayın.

EB kurutma penceresi kirli

Aylık olarak kontrol edin. Gerekliyse değiştirin

Nokta Kazancı

Merdane ve basınçları ayarsız

Basınçları gözden geçirin

Merdane ve blanketlerin çok yumuşak olması

Durularını kontrol edin ve gerekliyse değiştirin.

Mürekkep yapışkanlığının (tack) ve kıvamının (viskozitesinin) düşük olması

Müşteri temsilciniz ile alternatifler için görüşün

Mürekkebin çok su alması ve emülsifiye olma (çürüme)

Sun Chemical temsilciniz ile görüşün.

Mürekkep yeterince özlü olmadığından çok yüksek film kalınlığı gerektirmesi

Sun Chemical temsilciniz ile görüşün.

Blanket uygun olmayan şekilde bağlanmış veya forsa ayarlarının fazla olması

Blanketlerin takılması sırasında tork anahtarı kullanılmalı. Basılacak olan kağıda ve sisteme uygun olan forsa değerlerine getirilmeli.

Mürekkebin birikme yapması

Bu kılavuzda, “birikme” sorunu ile ilgili olan başlığı inceleyin.

Kalıbın hassasiyetinin azalması.

Baskı öncesi departmanınız ile görüşün.

Kalıp hatalı olarak pozlanmış ve yıkanmış.

Baskı öncesi departmanınız ile görüşün.

Haznesuyu sistemi kirli

Sistemi temizleyin ve haznesuyunu tazeleyin.

Haznesuyu karışımının, uygun olmayan pH ve iletkenlikl değerleri

Üreticinin uygun gördüğü değerlere getirin.

Yarım tonlardaki gölgelenme ve çiftleme

Baskı kazan basıncını, blanket gerginliğini ve merdane turlarını kontrol edin. Çalışan mekanik birimleri gözden geçirin.

Mürekkep çürümesi (EMÜLSİFİKASYON)

Kalıpta ok fazla su olması

Kirlenme gidene kadar kalıptaki suyu azaltın

Haznesuyu karışımının, uygun olmayan pH ve iletkenlik değerleri

pH ve iletkenlikleri kontrol edip üreticinin uygun gördüğü değerlere getirin. Sadece su ile seyreltme yapmayın, karışımın kendisi ile eksilen suyu tamamlayın.

Mürekkebin yapısı çok yumuşa ya da yapışkanlığı çok düşük.

Sun Chemical temsilcinize danışın.

YOLMA ve TOPLAMA

Mürekkep yapışkanlığı çok yüksek

Sadece yapışkanlığı düşürücü katkı ile müdahale edin.

Baskıaltı istifinin yolma&toplama direnci yetersiz.

İstifi değiştirin. Fırça ya da vakum tipinde kağıt tozu temizleyici kullanın. Boş olan ilk üniteyi boş bırakıp blanket döndürerek fazla tozun mürekkebe gitmesini önleyin.

Mürekkebin zemin alması kötü.

Sun Chemical temsilcinize başvurun.

Uygun olmayan Mürekkep/su dengesi

Haznesuyu miktar ve ayarlarını göden geçirin.

Blanket çok yapışkan (tutucu)

Blanket yüzeyinin tutuculuğunu azaltmaya çalışın. Daha az tutucu başka blanket deneyin. Blanket yıkama solüsyonunu kontrol edin.

Blanketin kötü montajı

Montajı tork anahtarı ile kontrol edin. Gevşek ya da fazla sıkı montaj da toplamaya neden olabilir.

Mürekkep filmi çok ince

Mümkünse özü biraz daha düşük mürekkep kullanarak transferi kolaylaştırın.

SİSLENME VEYA SIÇRATMA

İstenilen optik densiteye erişmek için merdanelere fazla mürekkep verilmesi.

Özü yüksek bir mürekkep kullanarak merdanelerdeki mürekkep miktarını azaltın.

Merdaneler yıpranmış ya da ayarsız.

Merdaneleri ve ayarları kontrol edin.

Mürekkep merdanelerinin çok sıcak

Merdane sıcaklıklarını 26 – 30 c arasında olmasını sağlayın.

Mürekkep yapışkanlığının çok düşük

Sun Chemical temsilcinize başvurunuz.

Uygun olmayan Mürekkep/su dengesi

Haznesuyu miktar ve ayarlarını gözden geçirin.

Kağıdın baskı eninden daha dar olması

Kalıbın etek kenarlarına strip koyarak merdanedeki mürekkep birikmesi azaltılabilir.

Mürekkep zerreleri merdane kenarlarına yakın yerlerden sıçrayabilir.

Mürekkep/su dengesi tekrar gözden geçirin, daha az su ile çalışmayı deneyin. Boş alanlara ekstra strip koyulabilir.

Ink ductor to fountain ball sweep is too short

Increase sweep to 50% circumference of ink ductor roller and reduce ink key settings

Baskı yapılan ortamın nem seviyesi çok düşük

Nemi arttırın.

LEKELENME-BENEKLENME

Su ayarlarının çok yüksek olması veya mürekkebin çok su alması.

Su turunu azaltın, mürekkep/su dengesini ve kimyasını kontrol edin.

Bir önceki üniteden gelen, kağıtta kalmış su

Bir önceki üniteyi kontrol edin.

Kağıt zayıf veya kaplaması çok yumuşak

Mürekkep yapışkanlığını düşürün, gerekirse inceltici pasta ilave edin.

Blanket/kalıp veya blanket/kağıt silindirleri arasındaki aşırı yüksek basınç

Tüm baskı basınçlarının değerlerini tork anahtarı ile kontrol ederek makine üreticisinin baskı altına göre uygun gördüğü tork değerlerinde olmasını sağlayın.

Blanket çok sert ya da parlamış.

Daha yumuşak bir blanket tercih edin ya da deglazer ürün ile parlamayı giderin.

Mürekkep çok kuvvetli olduğundan kalıba yetersiz transfer olması.

Transparan ilavesi ile mürekkebin özünü azaltın.

Kağıt/kartonun, düzgün olmayan yüzeye sahip olması

Baskı altının kaplamasını ve emiciliğini kontrol edin. Farklı bir kağıt tipi deneyin.

BİRİKME

Mürekkep çürümüş olabilir (emülsifiye). Yeterli yapışkanlık ve viskozite olmamasından ötürü pigment ayrılmasına neden olabilir.

Düşük suyla çalışmayı deneyin. Sorun devam ederse Sun Chemical temsilciniz ile görüşün. İzopropil alkol (İPA) seviyesini azaltın.

Merdaneler yumuşaklık shore değeri yanlış. Blanketler durumu ve montaj kötü.

Uygun blanket ve merdane kullanın. Blanket durumunu ve montajını kontrol edin. Merdane ayarlarını gözden geçirin.

Mürekkep zemin vermiyor.

Sun Chemical temsilciniz ile görüşün.

Mürekkep merdanesi çok soğuk.

Merdane sıcaklıklarının 26-30 arasında olmasını sağlayın.

Haznesuyu karışımının, uygun olmayan pH ve iletkenlik değerleri

Üreticinin uygun gördüğü değerlere getirin.

Mürekkep yeterince yağlı değil veya dengesiz.

Sun Chemical temsilciniz ile görüşün.

Mürekkep yapışkanlığı (tack) değerinin yüksek olması

Sadece yapışkanlığı düşürücü katkı ile müdahale. Yapışkanlığı gereğinden fazla düşürmeyin, başka problemlere neden olabilir.

UV mürekkebin ara kurutmadan sonraki ünitenin blanketinde birikmesi

Hamur kağıtlarda mürekkep filminin sertliğini düşürücü etki yapan yüzeylerindeki boşluklar doldurmak için doğal olarak baskı kazan basıncı çok yüksek ayarlanmış olabilir. Ancak bu durum birikmeye de neden olur. Reflektörlerin bakımının yapılması ve eskimiş UV lambaların değiştirilmesi ile sorun iyileşebilir.

UV/EB mürekkep sonraki ünitenin blanketinde birikmesi

Birikme olan üniteden önceki mürekkep ünitesinde, çok yüksek su miktarı ile çalışılıyor olabilir. Düşük su ayarları ile çalışmayın deneyin.

Baskıaltı kirli

Baskıaltını temizleyin ya da değiştirin.

ZAYIF MÜREKKEP TRANSFERİ VEYA MERDANEDE PARLAMA

Merdaneler parlamış

İyi bir parlama giderici merdane temizleyici ile iyice silin. Mürekkep merdaneden yıkama solventi ile silindikten sonra deglazer ürün ile merdaneyi temizleyin ve tekrar yıkama maddesi ile silin. Böylece solventte çözünmeyen sakızımsı artıklardan kurtulmuş oluruz.

Merdaneler ayarsız ya da şişmiş, şekilleri değişmiş.

Merdane ayarlarını yapın yüzey durumunu kontrol edin.

Islatıcı ajanların gelişi güzel kullanımı nedeniyle haznesuyunda kirlenme

Haznesuyunu ve katkılarını kontrol edin. Yanlış veya fazla kullanım, merdaneler üzerinde ters etki yapabilir.

TONLANMA/YIĞILMA

Merdane yumuşaklığı ve ayarları spesifikasyon dışında

Merdane yumuşaklığını kontrol edin ve ayarları makine üreticisinin tavsiye ettiği değerlere göre yapın

Mürekkep ve su merdaneleri çok sıkı ayarlanmış

Merdaneleri kontrol edin ve tekrar ayarlayın.

Uygunsuz monte edilen blanketler-çok fazla sıkıştırma

Montajı düzeltin ve tork anahtarı ile blanketin montajını makine üreticisinin belirlediği değerlerde olduğundan emin olun

Yağlı yıkama solventi karışımlarının uzun süre kullanılması

Taze hazırlanmış yıkama solventi karışımı kullanın.

Kalıbın yeterli duyarlılıkta olmaması

Baskı öncesi departmanınız ile görüşün.

Hazne suyu karışımı ayarsız

Tavalardaki ve tanktaki karışımı boşaltın. Doğru pH, iletkenlik alkol ve konsantrat miktarı ile hazırlanmış taze karışım ile doldurun.

Mürekkep yaş film kalınlığı yüksek.

Daha özlü bir mürekkep kullanarak yaş film kalınlığını azaltın. Sun Chemical temsilciniz ile konuşun.

Merdane sıcaklıkları çok yüksek

Merdanelerin 26-30 C arasında olmasına dikkat edin.

Tavalardaki haznesuyu karışımı çok sıcak

15 C den fazla olmamasına dikkat edin.

Blankette parlama

Deglazer ürün ile parlamayı giderin ya da blanketi değiştirin