Category Archives: FLEKSOGRAFİ

BLOKLAŞMA /ARKA VERME

Mürekkep düzgün şekilde kurumuyor

Kurumayı hızlandırıcı solventler ekleyin ve/veya verilen havayı artırın.

Solvent bobinde hapsolmuş

Kurumayı hızlandırıcı solventler ekleyin ve/veya verilen hava ve ısıyı artırın. Mürekkep soyulması olup olmadığını da kontrol edin

Geri sarılmış bobin çok sıcak

Soğuk merdane sıcaklığını düşürün

Bobin geri sarma basıncı aşırı fazla

Bobin tansiyonunu azaltın

Mürekkep veya verniğe fazla plastikleştirici katılmış

Mürekkebi veya verniği yeniden yapın. Anti-blok ajanı ekleyin

Mürekkep veya üst lak yumuşak ya da düşük erime noktasına sahip

Mürekkebi veya lakı yeniden hazırlayın

Bobin sıcaklığı çok düşük

Bobin sıcaklığını artırın

Soğuk merdanede yoğuşma görülüyor

Soğuk merdane sıcaklığını kontrol edin ve yoğuşma sıcaklığının üzerinde olacak şekilde yeniden düzenleyin

Mürekkep çözünürlüğünü kaybederek yüzeyde yapışkanlığa neden oluyor. Yapışkan mürekkepler bloklaşma/yapışma eğilimi gösteriyor.

Yüzey yapışkanlığını gidermek amacıyla reçineye uygun, doğru solventler ekleyin

Bloklaşma/Arka Verme

Formül yapısına wax bileşiği veya silikon (varsa) ekleyin. Geri sarmada wax/silikonlar, serbest bırakmayı kolaylaştıracaktır.

KİRLİ BASKI – NOKTA BİRLEŞMESİ

Aniloks hacmi, nokta boyutu için çok derin ve klişeye aşırı miktarda mürekkep geliyor

Aniloks hacmini düşürün veya klişe hücre boyutunu artırın.

Fazla mürekkep aktarımı veya yıpranmış doktor bıçakları nedeniyle mürekkep, klişe hücrelerine taşıyor

Mürekkep aktarımını kontrol edin ve ayarlayın; belirtilmesi halinde doktor bıçağını kontrol edin ve değiştirin

Klişede veya aniloksta hava üflemesi var

Havayı engelleyin; bu durumu ortadan kaldırmak için kurutucuları dengeleyin

Klişenin malzemeye basıncı veya kalıp kabartması aşırı fazla

Klişenin malzemeye basıncını yeniden ayarlayın. Nokta birleşimi bölgeselse yüksek noktaları ortadan kaldırın.

Mürekkep çok hızlı kuruyor

Kurumayı yavaşlatıcı solventler ekleyin

Dengesiz mürekkep formülü, filmin ayrılmasını/transferi etkiliyor

Solvent karışımlarını Alkol/Ester dengesi bakımından kontrol edin. Temiz baskı için reçine yapılarının doğru solventlere sahip olması gerekir

Mürekkep çok yapışkan

Daha sert reçine ekleyin

KİRLİ BASKI – KONTUR TAŞMASI

Klişe ve baskı malzemesi arasındaki basınç aşırı fazla

Klişe basıncını düşürün (öpücük baskıyı hedefleyin).

Su bazlı mürekkep pH’ı çok düşük

Aniloks hacmini düşürün

Mürekkep çok hızlı kuruyor

Mürekkep formülasyonunu kontrol edin; kurumayı yavaşlatıcı solventler ekleyin

Klişeye veya aniloks merdaneye gelen hava çok yüksek

Havayı engelleyin; klişelerde “üflemeyi” ortadan kaldırmak için kurutucuları dengeleyin

Mürekkep viskozitesi çok yüksek

Mürekkep viskozitesini azaltın

Baskı malzemesi yüzeyinde toz veya tüy toplanmakta

Çalıştığından emin olmak için mürekkep filtrelerini kontrol edin; mürekkebi süzün

Dengesiz mürekkep formülü, filmin ayrılmasını/transferi etkiliyor

Solvent karışımlarını Alkol/Ester dengesi bakımından kontrol edin. Temiz baskı için reçine yapılarının doğru solventlere sahip olması gerekir

Mürekkep viskoziteleri kontrolsüz. Viskoziteler için viskozite kapları yanlış (aralık dışında). Kapların temizlenmesi ve kalibre edilmesi gerekiyor

Baskı tarafı viskozitelerini kaydedin ve kontrol edin. Kapların doğruluğunu ve kap seçimini kontrol edin.

KLİŞE KİRLETMESİ

Baskı basıncı çok fazla

Klişenin baskı malzemesine uyguladığı basıncı doğru düzeye (öpücük baskı) ayarlayın.

Su bazlı mürekkep pH’ı çok düşük

Su bazlı mürekkebin pH değerini yükseltin

Mürekkep çok hızlı kuruyor

Yapışkanlığı azaltmak için kurumayı yavaşlatıcı solventler ekleyin. Yapışkan mürekkepler genellikle baskı harflerinin kenarlarında saçaklanmalara neden olur

Klişeler aşınmış, pürüzlü, büzülmüş veya kötü yapıda

Klişeleri kontrol edin ve gerekirse değiştirin

Mürekkep viskozitesi çok yüksek

Mürekkep viskozitesini azaltın

Klişe kabartma yüksekliği yanlış

Klişe kabartma yüksekliğini doğru yükseklik aralığına ayarlayın

Mürekkebin içinde yabancı maddeler var

Mürekkebi süzün veya değiştirin; kontaminasyon kaynağını ortadan kaldırın

Mürekkepte dengesiz pigment/reçine ve/veya reçine/solvent oranı

Reçine ekleyin/mürekkebi yenileyin, doğru solventin kullanıldığından emin olun. Mürekkebin iyice karışmasını sağlayın

KİRLİ BASKI – GÖLGE OLUŞUMU

Klişe ve baskı malzemesi arasındaki basınç aşırı fazla

Klişenin baskı malzemesine uyguladığı basıncı doğru düzeye ayarlayın.

Klişe veya klişe altı bandı çok sert

Daha yumuşak (düşük shore) klişe ya da klişe altı bant kullanın.

Klişenin baskı alan kısımlarının kenarları yıpranmıştır.

Klişeyi kontrol edin ve gerekirse değiştirin

Klişe oval biçimde ve kesik kesik harelere neden oluyor

Klişenin ve aniloks merdanenin ömrünün bitip bitmediğini kontrol edin; klişeyi ve/veya aniloks merdaneyi değiştirin

BENEKLİ BASKI

Baskı malzeme yüzeyi kötü ya da yetersiz korona değerine sahip

Korona düzeyini kontrol edin, yetersiz ise korona uygulayın ya da korona düzeyi ve yüzeyi düzgün olan malzeme kullanın

Malzeme yüzeyinde delikler var

Malzemeyi kontrol edin ve daha iyi yayılma için mürekkep viskozitesini azaltın. Baskı materyali tedarikçinize danışın

Mürekkebin yüzey gerilimi, mürekkebin malzeme üzerine düzgünce akmasını sağlayacak kadar düşük değil (Çoğunlukla sulu mürekkeplerde görülür.)

Islatma ajanları ekleyerek mürekkeplerin yüzey gerilimini azaltın

Klişe ve baskı malzemesi arasındaki basınç çok düşük

Klişe basıncını artırın ve baskı görünümünü kontrol edin

Klişe altı bandı çok yumuşak

Mümkünse zemin baskı alanları için sert bant kullanın

Mürekkep viskozitesi çok düşük

Mürekkep viskozitesini artırın

Dengesiz/kontamine mürekkep

Katı reçineleri artırın/mürekkebi yenileyin. Mürekkebi süzün veya yeniden yapın

Yüzey açılması (PINHOLE)

Baskı malzeme yüzeyi kötü ya da yetersiz korona değerine sahip

Korona düzeyini kontrol edin, yetersiz ise korona uygulayın ya da korona düzeyi ve yüzeyi düzgün olan malzeme kullanın

Malzeme yüzeyinde delikler var

Malzemeyi kontrol edin ve daha iyi yayılma için mürekkep viskozitesini azaltın. Baskı materyali malzemesi tedarikçinize danışın

Mürekkebin yüzey gerilimi, mürekkebin malzeme üzerine düzgünce akmasını sağlayacak kadar düşük değil (Çoğunlukla sulu mürekkeplerde görülür.)

Islatma ajanları ekleyerek mürekkeplerin yüzey gerilimini azaltın

Klişe ve baskı malzemesi arasındaki basınç çok düşük

Klişe basıncını artırın ve baskı görünümünü kontrol edin

Klişe altı bandı çok yumuşak

Mümkünse zemin baskı alanları için sert bant kullanın

Mürekkep çok hızlı kuruyor

Kurumayı yavaşlatıcı solventler ekleyin

Baskı silindirinde kurumuş mürekkep, kir veya pas var

Silindiri/tamburu kontrol edin ve temizleyin

Su bazlı mürekkeplerde köpük giderici kullanımı aşırı fazla

Yeni mürekkep ekleyin veya formülü kontrol edin ve mürekkebi yeniden formüle edin

Yıpranmış aniloks

Değiştirin veya mekanik olarak temizleyin

MÜREKKEP BULAŞMASI/KANAMASI

İlk aktarılan mürekkep tamamen kuru değil

Aşağıdaki adımları uygulayarak mürekkebin kuruma hızını artırın:

  1. Mürekkep viskozitesini azaltma
  2. Mürekkep aktarım miktarını azaltarak, film kalınlığını azaltın.
  3. Kurumayı hızlandırıcı solvent ekleme
  4. Hava dengesini ve ısısını ayarlama

İkinci aktarılan mürekkep, üst lak veya tutkal çok yoğun olduğundan ilk mürekkebin çözünmesine neden oluyor

İkinci aktarılan ürünü kontrol edin ve agresif olmayan özellikler kazandıracak şekilde yeniden formüle edin. Daha dayanıklı bir ilk mürekkep için Sun Chemical temsilcinize danışın

Tam kurumamış baskıya yabancı madde bulaşmış

Filmi takip edin ve sürüklenen maddeyi çıkarın

İyi sıyırmayan doktor bıçağı sorunları

Temas açılarını düzeltmek için doktor bıçaklarını ayarlayın. Bıçakları değiştirin. Hazne dengesini, kenardan kenara ve içten dışa olmak üzere kontrol edin.

RENK ÜSTÜ RENK KABULÜ PROBLEMİ (TRAPPING)

İlk aktarılan renk tamamen kuru değil

Aşağıdaki adımları uygulayarak ilk uygulanan mürekkebin kuruma hızını artırın:

  1. Mürekkep viskozitesini azaltma
  2. Daha düşük hacimli Anilox kullanarak aktarılan mürekkep miktarını azaltmak
  3. Kurumayı hızlandırıcı solventler ekleme
  4. Kurutucu sıcaklığını ve kurutucudaki hava hızını artırma

İkinci mürekkep çok hızlı kuruyor ve basılamıyor

Ünitelerdeki hava üflemesini kontrol edin ve ortadan kaldırın; kurumayı yavaşlatıcı solventler ekleyin

İlk mürekkepte wax veya kaydırıcı katkı miktarı aşırı fazla

Formülü kontrol edin ve gerekirse mürekkebi yeniden yapın

İkinci mürekkep, birinci mürekkeple uyumlu değil

Uygun mürekkep türü için Sun Chemical temsilcinize danışın

ZAYIF BASKI RENGİ

Mürekkep viskozitesi çok düşük

Mürekkep viskozitesini artırın

Aniloks hacmi çok düşük

Daha yüksek hacimli Anilox kullanın.

Klişe altı bandı çok yumuşak

Başarılı mürekkep transferi sağlamak için tasarıma uygun daha sert bir bant kullanın

Mürekkep çok açılmış

Formülü kontrol edin ve yeni mürekkep ekleyin

Mürekkep renk şiddeti yetersiz

Mürekkep formülünü uygun renk şiddetine göre güncelleyin, renk şiddeti uygunluğunu test edin.

Baskı malzemesi mürekkep tutmuyor

Malzeme yüzeyini kontrol edin; film koronasının uygun olup olmadığını kontrol edin

Mürekkep klişede veya aniloksta kuruyor

Klişede ve anilokstaki aşırı hava üflemesini ortadan kaldırın; kurumayı yavaşlatıcı solventler ekleyin.

Mürekkep dengesizleşiyor veya çöküyor

Dipte çökme veya mürekkep ayrılma belirtileri olmaksızın mürekkebin düzgün şekilde karıştırıldığından emin olun

Kullanılan mürekkep eskidi/tükendi

Mürekkebi yenileyin