Category Archives: Kağıt Ambalaj

Mürekkep BulaşMASI(SMEERING)

Film kalınlığı ya da formülasyondan dolayı mürekkebin kurumaması

Mürekkebin kuruma hızını arttırmak için:

 1. Mürekkebin viskozitesini düşürün.
 2. İyi mürekkep transferi ile mürekkep film kalınlığını inceltin.
 3. Hızlı kuruma için mürekkep formülasyonunun yeniden düzenleyin
 4. Makine hızını düşürün
 5. Aniloks hacimlerini düşürün

Mürekkebin baskı malzemesi üzerinde düzensiz film oluşumu.

Mürekkep transfer miktarını kontrol edin, baskı ve aniloks silindirlerinin basıncını, bıçakların pozisyonu ve durumunu ayarlayın.

Baskı altı malzemesinin tutuculuğundan kaynaklı kurumama problemi.

Malzemeyi değiştirin, mürekkep film kalınlığını düşürün ya da kuruma kapasitesini arttırın.

Kalıp kesme ve katlama işlemlerinde, takozların eskimesi ya da kesme bıçaklarının basıncının çok yüksek oluşu

 1. Katlama kayışları aşınmış ya da kayganlaşmış.
 2. Klavuzlar, raylar ya da çubuklar baskıya temas ediyor.
 3. İstifleyici kayışları baskıya değiyor.

Optimize edilmiş operasyonlar için;

 1. Kesme sonrası Safiya katlama kemerleri ayarla ya da değiştir.
 2. Taşıyıcı rayların ya da bantların baskıya temasını azalt
 3. Taşıyıcı kemerleri baskılı alanın dışına taşı ya da yükselt

Yanlış Mürekkep Formülasyonu

Sun Chemical teknik destek servisi ile iletişime geçiniz.

Baskıda çizgiler(STRIATIONS)

Çift silindirli sistemde mürekkep aktarımı

Anilox üzerindeki mürekkep miktarını aşağıdaki yöntemlerle azaltın;

 1. Aktarım silindirinin basıncını/forsesini arttırarak.
 2. Sertlik değeri yüksek bir aktarım silindiri kullanarak.
 3. Dr. Blade li aktarıma geçiş yaparak
 4. Mürekkep formülünü değiştirerek

Takılan anilox silindiri yıpranmış ya da kirli. Takılan anilox geniş hücreye ya da kaba yüzeye sahip

Anilox’u temizleyin ya da değiştirin. Mürekkep viskozitesini değiştirin ya da yeni mürekkep formülü kullanın.

Klişe Çok sert

Yumuşak klişe kullanın.

Mürekkep viskozitesi çok düşük

Yeni mürekkep ekleyerek mürekkep viskozitesini yükseltin.

Klişeler Tıkanmış

Tıkanmış klişeleri temizleyin ya da değiştirin.

Yanlış mürekkep formülasyonu

Sun Chemical teknik ekibinden destek isteyiniz

TRAP PROBLEMİ

İlk basılan mürekkebin uygun olmayan mürekkep oluşu, ya da yoğun mürekkep filmi nedeniyle kurumuyor

Mürekkebin kuruma hızını aşağıdaki adımlarla arttırın:

 1. İlk uygulanan mürekkebin viskozitesini düşürerek,
 2. Mürekkep filmini daha iyi aktarımla kontrol altında tutarak,
 3. Hızlı kuruma için mürekkep formülünü değiştirerek,
 4. Makine hızını düşürerek,
 5. Anilox hacmini düşürerek,

Üste uygulanan ikinci mürekkep, düşük viskozite nedeniyle örtmüyor.

İkinci mürekkebin viskozitesini ilk mürekkebin viskozitesinden daha yüksek tutun.

İkinci konulan mürekkebin hızlı kurumasından kaynaklı baskı alınamıyor.

Mürekkebin içerisine Glikol ekleyerek kuruma hızını yavaşlatın ya da baskı hızını arttırın.

Baskı altı malzemesinin emiciliğinin düşük olması nedeniyle mürekkebin kurumuyor.

Baskı malzemesini değiştirin veya mürekkep film kalınlığını düşürün.

İkinci konulan mürekkep ilk konulan mürekkep ile uyumlu değil.

Transparan mürekkep kullanın ya da mürekkep sırasını değiştirin.

İkinci konulan mürekkebin yüksek ya da düşük pH nedeni ile baskı alınamıyor.

pH ayarlayın veya yeni mürekkep ekleyin.

Baskıda düzensiz Renk oluşumu

Mürekkep aktarım sistemi ayarsız ya da hasarlı

Baskı bileşenlerini ayarlayın, onarın veya değiştirin

Baskı boyunca düzensiz renk oluşuyor.

 1. Açıktan koyu renge doğru iz oluşumu
 2. Sıyırıcı kaynaklı çizgiler
 3. Yıpranmış Dr. Blade
 4. Kıvrılmış Dr.Blade
 5. Hasar görmüş aniloks
 6. Kirli aniloks
 7. Düşük mürekkep akışı

Baskı Boyunca renkleri iyileştirmek için:

 1. Baskı sistemindeki aniloks, baskı silindiri ve bıçağın paralel olmasını sağlayın
 2. Sıyırıcı silindirini değiştirin
 3. Dr.Balde değiştirin
 4. Bıçak Basıncını düşürün ya da değiştirin
 5. Aniloksu değiştirin
 6. Aniloksu temizleyin
 7. Baskı boyunca mürekkep akışını arttırın.

Baskı üzerinde düzensiz renk oluşumu

 1. Açıktan koyuya doğru düşük mürekkep akışı
 2. Gevşek ya da kopuk klişe
 3. Silindir balansının ya da yüzeyinin düzgün olmayışı

Rengi optimize etmek için;

 1. Mürekkep sirkülasyonunu arttırın.
 2. Klişeleri temizleyip yeniden montaj yapın.
 3. Eğer gerekiyorsa makine servis hizmeti alın

Safiha DÜzgünlüğü/ Washboard

Oluklu hattında oluşan bu problem, fluting kâğıdı ile liner yüzeyin birbirine yapıştığı noktada fazla yapıştırıcı ya da kağıdın nemi ile ilgili yüzey düzgünlüğünün bozulmasıdır.

Yüzeyi düzgün safiha kullanın.

Uygun olmayan klişe basınç/forse miktarı

Klişenin safihaya olan basıncını ayarlayın

Safiha yüzeyinin emiciliğinin düşük olması, mürekkebin yüzeyde dağılması

Katkı maddeleri için Sun Chemical teknik ekibinden destek isteyiniz.

Mürekkebin film kalınlığı çok yüksek, safihaya tutunamıyor.

Film kalınlığını düşürün ya da porozitesi yüksek safiha kullanın

Mürekkep film kalınlığı çok ince, mürekkep oluk tepelerini örtmeyerek oluk aralarında birikiyor.

Oluklu hattının profilini ayarlayın. Yüksek transfer için mürekkep film kalınlığını arttırın. Mürekkep formülümü değiştirin.

Mürekkep viskozitesi çok düşük.

Mürekkep viskozitesini arttırın.

Yanlış mürekkep formülasyonu

Sun Chemical teknik ekibinden destek isteyiniz.

zayıf renk şiddeti

Makine haznesinde ya da operatör kaynaklı mürekkebin içerisine yüksek miktarda su olması

Mürekkebi değiştirin veya yeni mürekkep ekleyin. Haznelerin yıkama sonrasında tüm suyu boşalttığından emin olun. Mürekkebe eklenen su miktarını ölçün.

Anilox silindiri yıpranmış ya da kirli.

Temizleyin veya aniloksu değiştirin.

Mürekkep viskozitesi çok düşük.

Viskoziteyi arttırmak için yeni mürekkep ekleyin.

Mürekkep film kalınlığı çok düşük.

Mürekkep kalınlığını arttırmak için:

 1. Viskoziteyi arttırın.
 2. Aniloks transferini arttırın.
 3. Aniloks hacmini arttırın.
 4. Yüksek transfer için mürekkebi ayarlayın.

Yanlış klişe forsesi/BASINCI

Klişenin safihaya olan basıncını ayarlayın

Mürekkebin renk şiddeti düşük

Sun Chemical teknik ekibinden destek isteyiniz.

Klişe çok sert

Daha yumuşak klişe kullanın

Klişe tramları tıkalı yada kirlenmiş.

Klişeyi temizleyin veya değiştirin.

Safiha’nın emiciliği düşük

Sun Chemical teknik ekibinden destek isteyiniz.

Yanlış Mürekkep Formülü

Sun Chemical teknik ekibinden destek isteyiniz.