Category Archives: Tabaka Ofset

Ghosting

Hatalı merdane ayarı. Zayıf merdane ve düşük çap.

Özellikle kalıba değen merdanelerin ayarlarını ve çapını kontrol edin

Zayıf mizanpaj

Eğer mümkünse Ghosting olan bölgenin mürekkep miktarını artırmak gerekir

Örtücülüğü düşük mürekkep

Örtücülüğü daha yüksek mürekkep kullanılması, baskı işinin durumuna göre ghostingi maskeleyecektir. Mürekkep tedarikçiniz ile görüşün

Şişmiş blanket

Blanketi deglazer ürün ile iyice temizleyin ya da değiştirin.

Mürekkep özü

Daha zayıf mürekkep ile daha fazla mürekkep filminin transfer iyileşme sağlayabilir.

Yavaş kuruma ve yavaş nunfus etme

Kağıdın pH değeri

Kağıt pH ı 6 ile 8 arasında olmalıdır. Aralığın dışındaki pH değeri mürekkebin kurmasını etkiler.

Kağıt emiciliği

Düşük emicilikteki kağıtlar mürekkebin nüfus etmesini zorlaştıracağı için mürekkebin kurumasını da yavaşlatacaktır.

Haznesuyu karışımı

Yüksek pH oksidasyonu geciktirecektir and daha fazla alkol gereksinimi oluşturacaktır.

Kağıt emiciliği

Lower the absorption. Slow the setting

Çalışma istifi çok yüksek

Daha düşük istif ile çalışın. Püskürtme tozunun doğru uygulandığını ve olması gereken sınıf ve partikül büyüklüğünde seçilmiş olduğundan emin olun.

Su turlarının yüksek olması ve mürekkebin emülsüfiye olması (çürümesi)

Mürekkep/su dengesi mümkün olan en düşük tur ayarlarında tutmaya çalışın.

NOKTA KAZANCI

Kalıp grafik ayarlarınızı gözden geçirin

Baskı öncesi biriminin kalıp nokta ayarlarını uluslararası baskı standartlarına (FOGRA®) göre yeniden düzenleyin.

Hazne suyunun kirli olması ve uygun değerlerin dışına çıkması

Sistemdeki hazne suyu tazelenmeli. Gerekliyse üreticiden yardım alınarak uygun değerler oluşturulmalı.

Sistemdeki hazne suyunun yüksek sıcaklıkta olması

Tavalardaki hazne suyunun sıcaklığının 10-15 C arasında tutulması gereklidir.

Mürekkep merdanelerinin çok sıcak olması

Merdane sıcaklıklarının 26-30 C arasından olmasını sağlayınız.

Blanket uygun olmayan şekilde bağlanmış veya forsa ayarlarının fazla olması

Blanketlerin takılması sırasında tork anahtarı kullanılmalı. Basılacak olan kağıda ve sisteme uygun olan forsa değerlerine getirilmeli.

Ara tonlarda görülen çiftleme ve kirletme sorunu. (sıklıkla nokta şişmesi sorunu ile karıştırılır)

Baskı kazanının basıncını, blanketin sıkılığını ve merdane ayarlarını kontrol ediniz.

Merdaneler ya da blanketlerin çok yumuşak olması veya ayarlarının doğru olmaması.

Merdane ve blanketlerin durumunu kontrol edin ve üreticinin tavsiye ettiği değerleri sağlamaya çalın.

Mürekkep yapışkanlığının (tack) ve kıvamının (viskozitesinin) düşük olması

Müşteri temsilciniz ile alternatifler için görüşün

KALIP YEME

Kalıbı aşındıran hatalı ya da uygunsuz mürekkep veya su merdaneleri

Merdane ayarları ve durumunu kontrol edin.

Mürekkep içine kaçan yabancı partiküller.

Kağıdı, mürekkebi, hazne suyu karışımını veya yukarda duran yapıları kontrol edin. Makine ve hazne içine kaçabilecek partiküllere dikkat edin.

Kalıp temizleyici veya çizilme giderici ürünler, kalıp üzerinden tamamen yıkanmamış olabilir.

Bu gibi kimyasalların aşırı kullanılmasından kaçının. Kullandıktan sonra da kalıbı iyi yıkayın. Kalıba temas eden, su, sünger, kumaş vb.. her şeyin temiz olduğundan emin olun. Bu gibi kimyasalların kalıp üzerinde kurumasına izin vermeyin.

Blanketin sıkı ya da gevşek montajı

Blanket montajını tork anahtarı kullanarak, makine üreticisinin baskı altına göre belirlemiş olduğu değerlerde sıkın.

Hazne suyu karışımı dengesiz olabilir.

pH, iletkenlik, alkol, sıcaklık ve hazne suyu konsantrat değerlerini kontrol edin. Su tavalarının mümkünse 15 dereceyi geçmemesine dikkat edin. Solvent seviyesi çok yüksek olmamalı.

Kağıt beslemesi, dolgu malzemesi, kağıt tozu gibi blanketi etkileyen yabancı partiküller içermesi

Hazne suyu ayarlarını gözden geçirin. pH ve iletkenliği kontrol edin. Alternatif çözümler için kağıt tedarikçiniz ile görüşün.

Merdanelerdeki fazla kalsiyum, reçine veya diğer maddeler

Kalsiyum giderici ürün kullanın.

Kalıp uygunsuz olarak hazırlanmış

Kalıp hazırlama prosesini gözden geçirin.

KUSMA / KİRLETME

Bir önceki mürekkep ünitesi film kalınlığı/densitesi yüksek olması trapping değerini azaltır.

İmkan dahilinde daha özlü mürekkep kullanımı ile renk densite/film kalınlığı düşürülmeli. Ayrıca kirletmenin yaşandığı ünitedeki mürekkebe %2-5 arası yumuşatıcı pasta ilave edilebilir.

Kağıdın düşük emicilikte olması

Mürekkebin kağıda hızlı nüfus etmesini önleyin. Müşteri temsilcisiniz ile görüşebilirsiniz.

Mürekkebin blanketten kolay ayrılamaması

Blanketinizin mürekkep sisteminizle olan uyumluluğunu kontrol edin, gerekliyse blanket tipini değiştirin.

HAZNEDE Yatma

Haznedeki merdane çok soğuk

Uygun mürekkep akışı için hazne merdanesi sıcaklığının 26-30 C arasında olmalıdır.

Haznede mürekkep azlığı

Haznedeki mürekkep miktarını arttırın

Karıştırılmayan mürekkebin hareketsizleşmesi

Hazneyi sık sık karıştırın, otomatik hazne karıştırıcısı kullanın ya da mürekkebin içine bir miktar üst parlatma verniği ilave edin.

ÇAPAKLAR

Yabancı partiküllerin kalıba veya blankete yapışması

  1. Mürekkep ve hazne suyundaki kirlilikleri kontrol ediniz. Merdanelerdeki bozulmaları kontrol ediniz.
  2. Bir yapışkanlı bant ile çapağı inceleme için alınız. Çapaklar; pigment ya da mürekkep kabuğu ise, haznedeki eski mürekkebi alın ve kapağı yeni açılan bir kutudan taze mürekkep verin.
  3. Eğer çapak kağıt lifi/tozu ise farklı bir kağıt tipi kullanın. Gerekliyse mürekkebin yapışkanlığını da yumuşatıcı pasta ile düşürün.

YOLMA ve TOZ TOPLAMA

Baskı altı yolma ve biriktirme direnci zayıf olabilir.

Baskı altını değiştirin, daha az kağıt tozu olan kaynaklar tercih edin.

Uygun olmayan blanket sıkılığı

Gevşek ya da fazla sıkı blanket montajı, toplamaya neden olabilir. Tork anahtarı ile kontrol edin.

Blanket kauçuğu çok yapışkan.

Kauçuk yüzeyi yapışkanlığını düşürecek iyileştirmeler yapılmalı. Daha az tutucu özellikte kauçuk kullanılmalı.

Baskı kazanının mürekkep/kağıt kombinasyonuna göre ayarlı olmaması.

Baskı makine üreticisinin spesifikasyonlarına uygun olarak ayarlama yapınız.

Mürekkep; baskı altına göre çok yapışkan

Problemi ortadan kaldıracak kadar, %5 i geçemeden yumuşatıcı pasta ilavesi yapılabilir.

Mürekkep ve su dengesi yetersiz

Mürekkep/su dengesini tekrar tekrar gözden geçirin.

Mürekkep film kalınlığı çok düşük

Mürekkebin özünü düşürerek, mürekkebin blanketten ayrılmasını bir miktar iyileştirebilirsiniz.

SU MERDANESİNDE BİRİKME

Teknotrans / Baldwin sistemindeki suyun kirliliği

Sistemi boşaltın, temizleyin, su ile tekrar yıkayın, filtreleri değiştirin ve taze hazne suyu hazırlayın. Merdanelerin bakımını yapın.

Hazne suyu karışımı uygun hazırlamamış

pH, iletkenlik, sıcaklık, alkol ve hazne suyu oranını kontrol edin. Su tavalarının sıcaklığının 18 C den fazla olmamasına özen gösterin. İdeali 10-15 C arasında tutmaktır.

Otomatik dozaj sistemi hatalı

Hazne suyu karışımını elle hazırlayıp pH ve iletkenlik ölçümü kıyası ile dozajlama sistemini kontrol edin.

Merdaneler ayarları sorunlu

Merdane ayarlar ve çarpıklığını kontrol edin. Makine üreticisinin belirtmiş olduğu ayarları sağlayın.

Merdanelerin yumuşaklık shore (şor) değeri yanlış

Uygun sertlikte merdaneler ile değiştirin.

Haznesuyu dozaj merdaneleri yağlı veya kirli

Krom matik merdaneleri iyi bir merdane temizleyici ile temizleyin. Sıcak su ve kalıp temizleme fikseri ile son temizliği yapılabilir.

Su merdanelerin temizliğinde uygun olmayan solvent/yıkama maddesi kullanılması

Su merdaneleri için uygun özel ürün kullandığınızdan emin olun.

SisLENME veya SIÇRATMA

Merdaneler çok sıcak

Sıcak merdaneler mürekkebin yapışkanlık ve viskozitesini azaltır. Soğuk merdaneler ise tam tersine etki yapar. Merdane sıcaklığını ideal olarak 26-30 C arasında tutunuz.

Kötü olan mürekkep/su dengesi

pH, iletkenlik, sıcaklık, alkol ve hazne suyu konsantrat miktarlarını kontrol edin. Sistemin en düşük su ve mürekkep ayarlarında çalışmasını sağlayın.

İstenilen renk şiddetine erişme için çok fazla mürekkep kullanılması

Mümkünse daha özlü bir mürekkep kullanarak aynı densite değerine daha az mürekkep filmi ile erişmeye çalışın. Bazı durumlarda aynı renk için çift ünite kullanın.

Ink ductor to fountain ball sweep is too short

Increase sweep to 50% circumference of ink ductor roller and reduce ink key settings

Merdaneler yıpranmış veya uygun ayarlanmamış

Merdane ayarları ve durumu kontrol edilmeli.

Mürekkep yapışkanlığının çok düşük olması

Baskı altının elverdiği kadar mürekkebin yapışkanlık değerini arttırın. Müşteri temsilciniz ile görüşün.