All posts by Dan Baran

SIÇRATMA

İstenilen baskı densitesine ulaşmak için çok fazla mürekkep film kalınlığı kullanılıyor.

Daha özlü mürekkep kullanarak daha düşük film kalınlığında baskı yapın.

Merdaneler yıpranmış ya da yanlış ayarlanmış.

Merdanelerin yıpranma durumunu kontrol edin, ayarlarına bakın.

Merdaneler statik elektrik ile yüklenmiş.

Makinedeki topraklanmayı kontrol edin.

Mürekkep / su dengesi bozuk.

Mürekkep su dengesini ayarlayın.

Mürekkebin viskozitesi çok düşük.

Sun Chemical yetkilisine danışın.

Kağıt makinenin eninden daha dar olarak basılıyor

Kalıp kenarı için mourning bant kullanın ve bu konudaki Sunchemical notlarına müracaat edin

Mürekkep parçacıkları basılan kağıt üzerine saçılıyor

Mürekkep / su dengesini ayarlayın. Mourning bant kullanın ve bu konudaki Sunchemical notlarına müracaat edin

KALIBIN KÖRLEŞMESİ YA DA UÇMASI

Kalıp olması gerektiği gibi hazırlanmamış.

Kalıp hazırlama prosesini gözden geçirin.

Temizleme solventi içerisindeki yüzey aktif malzemeler, hazne suyunu bozmuş.

Temizleme işlemi sonrası, solvente maruz kalan su sistemine ait tüm parça ve kısımların, yeniden hazne suyu pompalanması öncesi mutlaka su ile iyice temizlenmesini sağlayın.

Hazne suyu sistemi olması gerektiği gibi % ile hazırlanmamış.

Hazne suyu sisteminin pH ve iletkenliğini kontrol edin. Sun Chemical yetkilisine danışın.

Kalıp temizleyiciler ya da kalıbı düzelticiler yeteri kadar temizlememiş ya da düzeltmemiş.

Kalıp temizleyici ya da kalıp düzelticileri aşırı kullanımdan kaçının. Kullanım sonrası kalıbı su ile iyice çalkalayın. Bu işlem esnasında kalıba değen su, sünger vb materyallerin iyice temizlendiğinden emin olun. Kalıp temzileyicilerin kalıp üzerinde kurumasına izin vermeyin.

Mürekkep içerisindeki dolgu maddeleri, blanket üzerinde biriken kağıdın yüzey kaplaması ve kağıt lifleri kalıbı etkilemekte.

Daha yaş özellikte mürekkep kullanın. Hazne suyu set ayarlarını kontrol edin. pH ve iletkenliği kontrol edin. Kağıt alternatiflerini üreticisi ile gözden geçirin. Sun Chemical yetkilisine danışın.

Mürekkep ve su merdaneleri, kalıbı uçuracak şekilde yanlış ayarlanmış olabilir.

Merdanelerin durumunu ve ayarlarını gözden geçirin.

Mürekkep yanlış formüle edilmiş olabilir.

Sun Chemical yetkilisine danışın.

Blanket alt beslemesi az ya da çok fazla yapılmış olabilir.

Blanket alt beslemesini kontrol edin, gerekirse üreticinin belirttiği aralığa getirin.

Mürekkep hazne ve sistemine yabancı maddeler girmiş olabilir.

Kağıt, kağıt tozu, temizleme solventi kalıntıları olup olmadığını kontrol edin. Makine aksamı içerisine düşebilecek diğer malzemeleri kontrol edin

Kalıp ve blanket üzerindeki iş olmayan alanlardaki birikmeya bağlı olarak vanishing dot oluşur

Daha yaş özellikte ( ya da seti daha yavaş) mürekkep kullanın. Blanket temizlik periyotdunu artırın. Sun Chemical yetkilisine danışın.

ZAYIF MÜREKKEP TRANSFERİ VE MERDANE PARLAMASI

Merdaneler az ya da gereği gibi yıkanmamış.

Kalsiyum deglazer ile merdaneleri tamamen yıkayın.( Bu işlem öncesinde, mürekkebi temizledikten mutlaka sıcak su ile merdane yüzeyini temizleyin bununla normal solvent ile temizlenemeyen zamk parlamaları da sistemden temizlenmiş olur).

Merdaneler olması gereği gibi ayarlanmamış, şişmiş ya da ısınmış olabilir.

Merdane ayarlarını ve merdaneleri yüzey durumunu gözden geçirin.

Kullanılan mürekkep uygun değil.

Sun Chemical yetkilisine danışın.

Haznesuyundaki gum arabic ve diğer malzemeler doğru kullanılmamış.

Uygun ve onaylı hazne suyu kullanın.

Merdanelerde kalsiyum birikmesi oluşmuş.

Sun Chemical yetkilisine danışın.

ZAYIF SÜRTÜNME DİRENCİ

Sürtünme izleri katlama çıkışında gözlemleniyor.

Fırındaki kuruma şartlarını kontrol edin.

Kullanılan mürekkep uygun değil.

Sun Chemical yetkilisine danışın.

Kullanılan mürekkep kağıtta tutunamıyor.

Mürekkep içerisindeki pigment ile transparan oranı basılacak kağıt ile uyumlu değil.  Sun Chemical yetkilisine danışın.

MÜREKKEPLERİN BİRBİRİNİ ZAYIF ORANDA KABUL ETMESİ

Mürekkeplerin yapışkanlık seviyeleri sıralama dışında.

Mürekkeplerin yapışkanlık seviyelerinin uygun şeklide azalan yönde olduğuna emin olun.

Mürekkeplerin pigment seviyeleri farklı, bu durumda kuvvetli ilk renk üzerine gelebilecek zayıf renk yeteri kabul edilemeyebilir.

Eğer düşük film kalınlığı ile baskı yapılıyorsa, mürekkebi değiştirin. Sun Chemical yetkilisine danışın.

Mürekkep / su dengesi bozuk.

Mürekkep su dengesini ayarlayın.

İlk basılan renk yüksek basılmış olabilir, bu diğerlerinden yüksek olmamalıdır.

Basılan ilk rengi düşük basın, renk şiddeti kuvvetli mürekkep kullanın.

Mürekkep içerisinde fazla oranda kaydırıcı ajan var.

Sun Chemical yetkilisine danışın.

Mürekkebin stabilite eğrileri set değerlerinin dışında

Sun Chemical yetkilisine danışın.

MÜREKKEP MERDANEDE TUTUNAMIYOR

Merdane yüzeyi yağlanmış ya da kaplanmış olabilir.

Merdane yüzeyini uygun bir temizleyici ve sıcak su ile temizleyin.

Hazne suyu pH derecesi çok düşük ( asidik yönde).

pH ve iletkenlik seviyelerini kontrol edin.( imalatçının speklerine getirin). Merdane yüzeyini uygun temizleme maddesi ile temizleyin.  Sun Chemical yetkilisine danışın

TON TUTMA

Merdane sertliği yanlış olabilir (çok yumuşak ya da çok sert).

Merdane sertliğini kontrol edin.

Mürekkep / Su Merdane ayaları gevşek olabilir.

Merdane ayarlarını kontrol edin ve gerekirse düzeltin.

Blanket alt beslemesi çok aşırı ya da blanket gevşek olabilir.

Blanket alt beslemesininin durumunu kontrol edin ve blanket ayarlarını tekrar gözden geçirin.

Kalıp hazırlama sürecindeki banyo problemli olabilir.

Kalıp banyosunu kontrol edin.

Su sistemi bakımında sıkıntı olabilir.

Uygun bakım için gözden geçirin. Ayrıca ve gerekli ise, su sistemi tank ve diğer aksamı için Sun Chemical’ın önerdiği bakım ve temizlik prosedürüne müracaat edin.

Mürekkebin emulsifiye olma oranı, mevcut kullanılan hazne suyu ile uyumlu olmayabilir.

Sun Chemical yetkilisine danışın.

Kullanılan hazne suyu, mürekkep ile uyumlu olmayabilir.

Sun Chemical yetkilisine danışın.

Mürekkep film kalınlığı çok yüksek çalışılıyor olabilir.

Renk şiddeti yüksek mürekkep kullanın.

Sun Chemical yetkilisine danışın.

Blanket yüzeyi parlamış olabilir.

Blanket yüzeyini temizleyin.

Gerekli ise, blanketi değiştirin.

KİRLETME

Hazne suyu kullanım oranı yanlış olabilir.

İmalatçının önerdiği orana gelin. Sun Chemical yetkilisine danışın.

Blanket / kalıp arasında çok fazla forsa olabilir.

Kontrol edin ve ayarlayın

Kağıt yüzey kaplaması ve hazne suyu mürekkep sistemini kirletiyor olabilir.

Düşük yapışkanlığa sahip mürekkep kullanın, hazne suyunu az kullanın.

Kalıp gereği gibi çekilmemiş olabilir.

Kalıp developer sistemini kontrol edin.

Kullanınan mürekkep uygun değil.

Mümkün olan en düşük yapışkanlığa sahip mürekkep kullanın, ve hazne suyu sistemini uygun şekilde ayarlayın

Kalıplar yanlış şekilde pozlanmış

Baskı öncesi ve grafik bölümüne danışın

Kullanılan mürekkep kullanım şartlarına uygun değil

Sun Chemical yetkilisine danışın.

Hazne suyu sisteminde temizleme deterjanı mevcut olabilir

Temizleme deterjanının oraya gitmesine engel olun

Hazne suyu tankında ya da mürekkep merdanelerinde çalışma sıcaklığı çok yüksek olabilir.

Önerilen çalışma sıcaklığına ayarlayın.

BASKI ESNASINDA BİRİKME

Mürekkep fazla suyu kabul ediyor, bu da yeteri kadar yapışkanlık üretmediğinden pigmenti vernikten ayırıyor.

Daha düşük su ile çalışmayı deneyin ve mürekkebin emulsifiye olma özelliklerini kontrol edin

Merdane ayarları yanlış; blanket altı fazla beslenmiş ya da blanket durumu iyi değil.

Blanketin ve merdanelerin ayarlarını kontrol edin. Gerekirse, merdane ve blanketleri değiştirin.

Mürekkep uygun şekilde dispersiyon yapılmamış.

Sun Chemical yetkilisine müracaat ederek mürekkebin dispersiyon seviyesinin ve viskozitesinin kontrol edilmesini sağlayın.

Mürekkep stabil değil.

Sunchemical yetkilisine müracaat edin

Mürekkep sistemindeki sıcaklık seviyesi uygun değil.

Kontrol edip, tedarikçinin önerdiği oranlarda ayarlama yapın

Mürekkep merdanelerinin yüzey sıcaklığı düzgün değil

Merdane yüzey sıcaklıklarını kontrol edin ve tavsiye edilen seviyelere gelmesini sağlayın.

Ink lacks sufficient lubrication or is unstable

Sunchemical yetkilisine müracaat edin

Blanketten kağıda tamamen transfer etmeyen kuru mürekkep, kabartı şeklinde bir imaj oluşturacak şekilde birikme yapar. Bunun olası sebepleri de, düzgün olarak ayarlanmayan blanket silindir ve / veya blanket kalıp ve düzgün olmayan blanket altı beslemesidir.

Blanket silindir ve /veya blaket kalıparasındaki basıncı ve blanket alt beslemesini kontrol edin