All posts by Dan Baran

MÜREKKEP BULAŞMASI/KANAMASI

İlk aktarılan mürekkep tamamen kuru değil

Aşağıdaki adımları uygulayarak mürekkebin kuruma hızını artırın:

  1. Mürekkep viskozitesini azaltma
  2. Mürekkep aktarım miktarını azaltarak, film kalınlığını azaltın.
  3. Kurumayı hızlandırıcı solvent ekleme
  4. Hava dengesini ve ısısını ayarlama

İkinci aktarılan mürekkep, üst lak veya tutkal çok yoğun olduğundan ilk mürekkebin çözünmesine neden oluyor

İkinci aktarılan ürünü kontrol edin ve agresif olmayan özellikler kazandıracak şekilde yeniden formüle edin. Daha dayanıklı bir ilk mürekkep için Sun Chemical temsilcinize danışın

Tam kurumamış baskıya yabancı madde bulaşmış

Filmi takip edin ve sürüklenen maddeyi çıkarın

İyi sıyırmayan doktor bıçağı sorunları

Temas açılarını düzeltmek için doktor bıçaklarını ayarlayın. Bıçakları değiştirin. Hazne dengesini, kenardan kenara ve içten dışa olmak üzere kontrol edin.

RENK ÜSTÜ RENK KABULÜ PROBLEMİ (TRAPPING)

İlk aktarılan renk tamamen kuru değil

Aşağıdaki adımları uygulayarak ilk uygulanan mürekkebin kuruma hızını artırın:

  1. Mürekkep viskozitesini azaltma
  2. Daha düşük hacimli Anilox kullanarak aktarılan mürekkep miktarını azaltmak
  3. Kurumayı hızlandırıcı solventler ekleme
  4. Kurutucu sıcaklığını ve kurutucudaki hava hızını artırma

İkinci mürekkep çok hızlı kuruyor ve basılamıyor

Ünitelerdeki hava üflemesini kontrol edin ve ortadan kaldırın; kurumayı yavaşlatıcı solventler ekleyin

İlk mürekkepte wax veya kaydırıcı katkı miktarı aşırı fazla

Formülü kontrol edin ve gerekirse mürekkebi yeniden yapın

İkinci mürekkep, birinci mürekkeple uyumlu değil

Uygun mürekkep türü için Sun Chemical temsilcinize danışın

ZAYIF BASKI RENGİ

Mürekkep viskozitesi çok düşük

Mürekkep viskozitesini artırın

Aniloks hacmi çok düşük

Daha yüksek hacimli Anilox kullanın.

Klişe altı bandı çok yumuşak

Başarılı mürekkep transferi sağlamak için tasarıma uygun daha sert bir bant kullanın

Mürekkep çok açılmış

Formülü kontrol edin ve yeni mürekkep ekleyin

Mürekkep renk şiddeti yetersiz

Mürekkep formülünü uygun renk şiddetine göre güncelleyin, renk şiddeti uygunluğunu test edin.

Baskı malzemesi mürekkep tutmuyor

Malzeme yüzeyini kontrol edin; film koronasının uygun olup olmadığını kontrol edin

Mürekkep klişede veya aniloksta kuruyor

Klişede ve anilokstaki aşırı hava üflemesini ortadan kaldırın; kurumayı yavaşlatıcı solventler ekleyin.

Mürekkep dengesizleşiyor veya çöküyor

Dipte çökme veya mürekkep ayrılma belirtileri olmaksızın mürekkebin düzgün şekilde karıştırıldığından emin olun

Kullanılan mürekkep eskidi/tükendi

Mürekkebi yenileyin

KURUMAMA

Mürekkep film miktarı çok yüksek

Daha yüksek özlü mürekkep kullanarak mürekkep film kalınlığını düşürün. (Normalde EB bu sorun görülmez)

Mürekkebin aşırı su alması (emülsifiye olması)

Daha sert mürekkep ile çalışın. Haznesuyu karışımınızın pH ve iletkenlik değerini kontrol edin. Daha düşük su ayarlarında çalışılmayı deneyin.

Yetersiz azot gazı (EB sistemler için)

Göstergedeki oksijen seviyesini kontrol edin. Azot gazının akış değerini ve uygulayıcıların açısını kontrol edin. Azot akışını arttırın ve uygulayıcıların (azot bıçağı)tıkalı olmadığından emin olun.

UV enerji dozu yetersiz

Gerekliyse UV lambaları değiştirin. Reflektörleri temizleyin ve gerekliyse değiştirin. UV kurutucuların odaklarını kontrol ettirin.

Baskı altındaki kirlilik

Baskıaltına bulaşmış olabilecek kurumayı geciktirecek yağ vb.. kirlilikleri kontrol edin.

Baskı hızı çok yüksek

Baskı hızının, UV kurutucuların kapasitesinden daha fazla olmadığından emin olun. Gerekliyse lamba ilavesi veya lambaları kuvvetlendirerek kurutma kapasitesini arttırın. EB sistemlerde kurutma dozunu yüksek hız ile düşük hız arasında bir fark olmayacak şekilde ayarlayın.

EB kurutma penceresi kirli

Aylık olarak kontrol edin. Gerekliyse değiştirin

Nokta Kazancı

Merdane ve basınçları ayarsız

Basınçları gözden geçirin

Merdane ve blanketlerin çok yumuşak olması

Durularını kontrol edin ve gerekliyse değiştirin.

Mürekkep yapışkanlığının (tack) ve kıvamının (viskozitesinin) düşük olması

Müşteri temsilciniz ile alternatifler için görüşün

Mürekkebin çok su alması ve emülsifiye olma (çürüme)

Sun Chemical temsilciniz ile görüşün.

Mürekkep yeterince özlü olmadığından çok yüksek film kalınlığı gerektirmesi

Sun Chemical temsilciniz ile görüşün.

Blanket uygun olmayan şekilde bağlanmış veya forsa ayarlarının fazla olması

Blanketlerin takılması sırasında tork anahtarı kullanılmalı. Basılacak olan kağıda ve sisteme uygun olan forsa değerlerine getirilmeli.

Mürekkebin birikme yapması

Bu kılavuzda, “birikme” sorunu ile ilgili olan başlığı inceleyin.

Kalıbın hassasiyetinin azalması.

Baskı öncesi departmanınız ile görüşün.

Kalıp hatalı olarak pozlanmış ve yıkanmış.

Baskı öncesi departmanınız ile görüşün.

Haznesuyu sistemi kirli

Sistemi temizleyin ve haznesuyunu tazeleyin.

Haznesuyu karışımının, uygun olmayan pH ve iletkenlikl değerleri

Üreticinin uygun gördüğü değerlere getirin.

Yarım tonlardaki gölgelenme ve çiftleme

Baskı kazan basıncını, blanket gerginliğini ve merdane turlarını kontrol edin. Çalışan mekanik birimleri gözden geçirin.

Mürekkep çürümesi (EMÜLSİFİKASYON)

Kalıpta ok fazla su olması

Kirlenme gidene kadar kalıptaki suyu azaltın

Haznesuyu karışımının, uygun olmayan pH ve iletkenlik değerleri

pH ve iletkenlikleri kontrol edip üreticinin uygun gördüğü değerlere getirin. Sadece su ile seyreltme yapmayın, karışımın kendisi ile eksilen suyu tamamlayın.

Mürekkebin yapısı çok yumuşa ya da yapışkanlığı çok düşük.

Sun Chemical temsilcinize danışın.

YOLMA ve TOPLAMA

Mürekkep yapışkanlığı çok yüksek

Sadece yapışkanlığı düşürücü katkı ile müdahale edin.

Baskıaltı istifinin yolma&toplama direnci yetersiz.

İstifi değiştirin. Fırça ya da vakum tipinde kağıt tozu temizleyici kullanın. Boş olan ilk üniteyi boş bırakıp blanket döndürerek fazla tozun mürekkebe gitmesini önleyin.

Mürekkebin zemin alması kötü.

Sun Chemical temsilcinize başvurun.

Uygun olmayan Mürekkep/su dengesi

Haznesuyu miktar ve ayarlarını göden geçirin.

Blanket çok yapışkan (tutucu)

Blanket yüzeyinin tutuculuğunu azaltmaya çalışın. Daha az tutucu başka blanket deneyin. Blanket yıkama solüsyonunu kontrol edin.

Blanketin kötü montajı

Montajı tork anahtarı ile kontrol edin. Gevşek ya da fazla sıkı montaj da toplamaya neden olabilir.

Mürekkep filmi çok ince

Mümkünse özü biraz daha düşük mürekkep kullanarak transferi kolaylaştırın.

SİSLENME VEYA SIÇRATMA

İstenilen optik densiteye erişmek için merdanelere fazla mürekkep verilmesi.

Özü yüksek bir mürekkep kullanarak merdanelerdeki mürekkep miktarını azaltın.

Merdaneler yıpranmış ya da ayarsız.

Merdaneleri ve ayarları kontrol edin.

Mürekkep merdanelerinin çok sıcak

Merdane sıcaklıklarını 26 – 30 c arasında olmasını sağlayın.

Mürekkep yapışkanlığının çok düşük

Sun Chemical temsilcinize başvurunuz.

Uygun olmayan Mürekkep/su dengesi

Haznesuyu miktar ve ayarlarını gözden geçirin.

Kağıdın baskı eninden daha dar olması

Kalıbın etek kenarlarına strip koyarak merdanedeki mürekkep birikmesi azaltılabilir.

Mürekkep zerreleri merdane kenarlarına yakın yerlerden sıçrayabilir.

Mürekkep/su dengesi tekrar gözden geçirin, daha az su ile çalışmayı deneyin. Boş alanlara ekstra strip koyulabilir.

Ink ductor to fountain ball sweep is too short

Increase sweep to 50% circumference of ink ductor roller and reduce ink key settings

Baskı yapılan ortamın nem seviyesi çok düşük

Nemi arttırın.

LEKELENME-BENEKLENME

Su ayarlarının çok yüksek olması veya mürekkebin çok su alması.

Su turunu azaltın, mürekkep/su dengesini ve kimyasını kontrol edin.

Bir önceki üniteden gelen, kağıtta kalmış su

Bir önceki üniteyi kontrol edin.

Kağıt zayıf veya kaplaması çok yumuşak

Mürekkep yapışkanlığını düşürün, gerekirse inceltici pasta ilave edin.

Blanket/kalıp veya blanket/kağıt silindirleri arasındaki aşırı yüksek basınç

Tüm baskı basınçlarının değerlerini tork anahtarı ile kontrol ederek makine üreticisinin baskı altına göre uygun gördüğü tork değerlerinde olmasını sağlayın.

Blanket çok sert ya da parlamış.

Daha yumuşak bir blanket tercih edin ya da deglazer ürün ile parlamayı giderin.

Mürekkep çok kuvvetli olduğundan kalıba yetersiz transfer olması.

Transparan ilavesi ile mürekkebin özünü azaltın.

Kağıt/kartonun, düzgün olmayan yüzeye sahip olması

Baskı altının kaplamasını ve emiciliğini kontrol edin. Farklı bir kağıt tipi deneyin.

BİRİKME

Mürekkep çürümüş olabilir (emülsifiye). Yeterli yapışkanlık ve viskozite olmamasından ötürü pigment ayrılmasına neden olabilir.

Düşük suyla çalışmayı deneyin. Sorun devam ederse Sun Chemical temsilciniz ile görüşün. İzopropil alkol (İPA) seviyesini azaltın.

Merdaneler yumuşaklık shore değeri yanlış. Blanketler durumu ve montaj kötü.

Uygun blanket ve merdane kullanın. Blanket durumunu ve montajını kontrol edin. Merdane ayarlarını gözden geçirin.

Mürekkep zemin vermiyor.

Sun Chemical temsilciniz ile görüşün.

Mürekkep merdanesi çok soğuk.

Merdane sıcaklıklarının 26-30 arasında olmasını sağlayın.

Haznesuyu karışımının, uygun olmayan pH ve iletkenlik değerleri

Üreticinin uygun gördüğü değerlere getirin.

Mürekkep yeterince yağlı değil veya dengesiz.

Sun Chemical temsilciniz ile görüşün.

Mürekkep yapışkanlığı (tack) değerinin yüksek olması

Sadece yapışkanlığı düşürücü katkı ile müdahale. Yapışkanlığı gereğinden fazla düşürmeyin, başka problemlere neden olabilir.

UV mürekkebin ara kurutmadan sonraki ünitenin blanketinde birikmesi

Hamur kağıtlarda mürekkep filminin sertliğini düşürücü etki yapan yüzeylerindeki boşluklar doldurmak için doğal olarak baskı kazan basıncı çok yüksek ayarlanmış olabilir. Ancak bu durum birikmeye de neden olur. Reflektörlerin bakımının yapılması ve eskimiş UV lambaların değiştirilmesi ile sorun iyileşebilir.

UV/EB mürekkep sonraki ünitenin blanketinde birikmesi

Birikme olan üniteden önceki mürekkep ünitesinde, çok yüksek su miktarı ile çalışılıyor olabilir. Düşük su ayarları ile çalışmayın deneyin.

Baskıaltı kirli

Baskıaltını temizleyin ya da değiştirin.