All posts by Dan Baran

ZAYIF MÜREKKEP TRANSFERİ VEYA MERDANEDE PARLAMA

Merdaneler parlamış

İyi bir parlama giderici merdane temizleyici ile iyice silin. Mürekkep merdaneden yıkama solventi ile silindikten sonra deglazer ürün ile merdaneyi temizleyin ve tekrar yıkama maddesi ile silin. Böylece solventte çözünmeyen sakızımsı artıklardan kurtulmuş oluruz.

Merdaneler ayarsız ya da şişmiş, şekilleri değişmiş.

Merdane ayarlarını yapın yüzey durumunu kontrol edin.

Islatıcı ajanların gelişi güzel kullanımı nedeniyle haznesuyunda kirlenme

Haznesuyunu ve katkılarını kontrol edin. Yanlış veya fazla kullanım, merdaneler üzerinde ters etki yapabilir.

TONLANMA/YIĞILMA

Merdane yumuşaklığı ve ayarları spesifikasyon dışında

Merdane yumuşaklığını kontrol edin ve ayarları makine üreticisinin tavsiye ettiği değerlere göre yapın

Mürekkep ve su merdaneleri çok sıkı ayarlanmış

Merdaneleri kontrol edin ve tekrar ayarlayın.

Uygunsuz monte edilen blanketler-çok fazla sıkıştırma

Montajı düzeltin ve tork anahtarı ile blanketin montajını makine üreticisinin belirlediği değerlerde olduğundan emin olun

Yağlı yıkama solventi karışımlarının uzun süre kullanılması

Taze hazırlanmış yıkama solventi karışımı kullanın.

Kalıbın yeterli duyarlılıkta olmaması

Baskı öncesi departmanınız ile görüşün.

Hazne suyu karışımı ayarsız

Tavalardaki ve tanktaki karışımı boşaltın. Doğru pH, iletkenlik alkol ve konsantrat miktarı ile hazırlanmış taze karışım ile doldurun.

Mürekkep yaş film kalınlığı yüksek.

Daha özlü bir mürekkep kullanarak yaş film kalınlığını azaltın. Sun Chemical temsilciniz ile konuşun.

Merdane sıcaklıkları çok yüksek

Merdanelerin 26-30 C arasında olmasına dikkat edin.

Tavalardaki haznesuyu karışımı çok sıcak

15 C den fazla olmamasına dikkat edin.

Blankette parlama

Deglazer ürün ile parlamayı giderin ya da blanketi değiştirin

BASKININ KESKİNLİĞİ

Mürekkep yapısı yumuşak

Sun Chemical temsilciniz ile görüşün

Blanket veya kalıbın hatalı montajı

Kontrol ve düzeltin

Mürekkep çok zayıf olduğundan yüksek yaş film kalınlığı ile basılıyor ve doldurma yapıyor.

Daha yüksek özlü bir mürekkep kullanın. Sun Chemical temsilciniz ile görüşün.

Hazne suyu karışımı ayarsız

Tavalardaki ve tanktaki karışımı boşaltın. Doğru pH, iletkenlik alkol ve konsantrat miktarı ile hazırlanmış taze karışım ile doldurun.

GÖLGELENME

Kalıp ve baskı kazanı arasındaki kayma

Zayıf baskı koşulunu düzeltin

Taşıyıcı üzerinde yağlılık

Zayıf baskı koşulunu düzeltin

Kazanların aşırı sıkı ya da gevşek montajlanmış.

Zayıf baskı koşulunu düzeltin

Yarım ton alanlardaki çift nokta görünümü, uygun baskı ayarlarının yapılmadığını gösterir.

Zayıf baskı koşulunu düzeltin

ŞERİT (Merdane izleri)

Aşırı gergin blanket nedeniyle, kalıba vuruş yaparken bir tümsek yapar ve merdaneyi titretir. Bu da sekme veya kaymalara neden olarak şeritler oluşturur.

Blanket gerginliğini makine üreticisinin belirlediği değerlere göre ayarlayın.

Kalıba değen merdaneler çok sert ve kalıp merdane milleri olması gereken değerlerden fazla ağır

Merdanelerin yumuşaklığını kontrol edin ve gerekliyse değiştirin. Merdane basınç ayarlarını makine üreticisinin belirlediği değerlere göre yapın.

ÇİZGİLER

Kauçuk merdaneler parlamış.

Deglazer ürün ile merdaneleri temizleyin. Sonrasında sıcak su ile durulayın ya da standart yıkama prosedürünüz ile bitirin.

Haznesuyu karışımı çok asidik

Üreticinin önerdiği pH değerinde karışım hazırlayın.

Too much gum is in fountain solution

Do not add additional gum to fountain solution. Consult supplier if problem persists

Mürekkep çok yüksek özlü

Sun Chemical temsilciniz ile görüşün.

YAĞLANMA

Haznesuyu karışımının uygun pH değerinde olmaması

Üreticinin uygun gördüğü pH değerini sağlayınız

Merdane yumuşaklıkları veya ayarı yanlış.

Uygun merdane ve ayarları kullanınız.

Yıkama solventlerinin uzun süreli kullanımı.

Yıkama sonrası sıcak su ile durulayın.

Kalıp ve blanket arasındaki basınç çok fazla.

Kontrol edin.

Kağıt kaplamasının tozu ve haznesuyu karışımı nedeniyle merdanelerde parlama oluşması

Mümkün olan en düşük yapışkanlık (tack) değerindeki mürekkepleri kullanın. Basınç ayarlarının mümkün olan en düşük değerlerde olmasına dikkat edin. Haznesuyu pH ve iletkenlik değerlerinin uygun olduğundan emin olun.

Kalıplar uygun pozlanmamış veya yıkanmamış.

Baskı-öncesi departmanınız ile görüşün

Mürekkep yapısı çok yumuşak

Sun Chemical temsilciniz ile görüşün

Tavalardaki haznesuyu karışımı ve merdane sıcaklıkları yüksek

Tavaların 15 C den fazla olmamasına, merdanelerin 26-30 C arasında olmasına dikkat edin.

AŞINMA

Pigment öğütülmemiş

Pigmenti iyi öğütün

Pigment seçimi yanlış

Farklı pigmentler seçin

Solvent çok hızlı kuruduğu için bıçağın kuru bir sıyırma yapmasına neden oluyor

Solvent karışımlarını dengeleyin

Silindirdeki zayıf krom kaplama

Silindiri yeniden kromla kaplayın

Silindir tasarımı uygun değil

Uygun silindir tasarımına geçin

Bıçak salınım yapmıyor

Bıçağı ayarlayın

Aşırı bıçak basıncı

Bıçak basıncını düşürün

Mürekkebin içinde yabancı madde mevcut

Mürekkebi süzün veya yeniden hazırlayın

Doktor bıçağı hasarlı veya eğrilmiş

Doktor bıçağını değiştirin

Doktor bıçağı temas açısı yanlış

Açıyı ve basıncı düzeltmek üzere bıçağı tekrar ayarlayın

ADEZYON

Baskı malzemesi, mürekkebi ya da lakı tutmuyor

Baskı malzemesini korona işlemine tabi tutun, mürekkebi değiştirin veya bir primer lak kullanın

Mürekkep düzgün şekilde kurumuyor

Hızlandırıcı solventler ekleyin, hava ve ısıyı artırın.

Plastikleştiricinin yetersiz olması nedeniyle mürekkep kırılgan

Az miktarda plastikleştirici ilave edin

Mürekkep seçimi baskı malzemesi için uygun değil

Mevcut baskı malzemesi için mürekkebi yeniden formüle edin

Birinci aktarılan mürekkepte aşırı slip katkısı mevcut

En iyi tutuculuk özellikleri için mürekkebi yeniden formüle edin

Baskı malzemesi ve mürekkep için bobin sıcaklığı çok düşük

Baskı materyali ve mürekkep için bobin sıcaklığını yeterli seviyeye çıkarın

Dengesiz pigment/reçine oranına sahip çıkma mürekkep

Yeni pigment ve reçine ile mürekkebi tekrar yapın veya yenileyin

KANAMA

Yetersiz kuruma

Bobin sıcaklığını artırın ve hava hızını kontrol edin. İlk aktarılan mürekkebin düzgün kuruduğundan emin olun

Mürekkep çok yavaş kuruyor

İlk aktarılan mürekkebin viskozitesini azaltın ve/veya kurumayı hızlandırıcı bir solventle mürekkebi inceltin. İkinci rengin viskozitesini artırın ve ilk rengi çözmeyecek yalın bir solvent karışımı kullanın

Yanlış mürekkep

Mürekkebi yeniden formüle edin veya değiştirin